Konrad Klimek ponownie szefem PZF

25.05.2024 Aktualności

Konrad Klimek, Prezes Zarządu KUKE Finance, ponownie został wybrany na Przewodniczącego Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku Faktorów. Po dwóch kadencjach, bardzo intensywnych i obfitujących w projekty legislacyjne, organizacyjne i edukacyjne, Walne Zgromadzenie zdecydowało o jego ponownym wyborze do Komitetu, a ten powierzył mu stery Związku na kolejny okres.

Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Faktorów uzupełniło skład Komitetu Wykonawczego i Komisji Rewizyjnej. Do Komitetu Wykonawczego ponownie wybrano Ewę Gawrońską-Micuń, Konrada Klimka oraz Tomasza Mazurkiewicza. Przewodniczącym Komitetu na kolejną kadencję został Konrad Klimek, a wiceprzewodniczącymi: Ewa Gawrońska-Micuń, Tomasz Mazurkiewicz oraz Łukasz Kiliński, który kontynuuje kadencję. Do Komisji Rewizyjnej wybrano Magdalenę Ciechomską-Barczak. Członkami Komisji są także: Piotr Gąsiorowski i Dariusz Jamroży, którzy kontynuują swoje kadencje.

Polski Związek Faktorów jest organizacją samorządu branżowego reprezentującą podmioty świadczące usługi faktoringowe w Polsce. Do najważniejszych zadań PZF należy krzewienie wśród przedsiębiorców świadomości korzyści wynikających z faktoringu. Związek prowadzi też szeroki dialog na rzecz rozwoju tego sektora w Polsce.

PZF działa od 2001 roku. Do PZF należy obecnie 24 członków – 5 banków komercyjnych i 19 samodzielnych podmiotów, wyspecjalizowane w faktoringu. Ponadto jego działalność wspiera 6 parterów. Celem PZF jest budowanie silnego samorządu branżowego poprzez: bliską, systematyczną i uporządkowaną współpracę wewnątrz organizacji, edukację przedsiębiorców i promocję usług, a także współpracę z ośrodkami akademickimi i decydentami na rzecz rozwoju rynku.

KUKE Finance jest członkiem Polskiego Związku Faktorów od początku swojej działalności, czyli od 2014 r.