Wybierz faktoring dla siebie

Faktoring odwrotny

Faktoring odwrotny (zakupowy) jest formą wsparcia jakiej KUKE Finance udziela Twojej firmie w regulowaniu zobowiązań wobec dostawców. To sposób na budowanie wizerunku wiarygodnego partnera biznesowego i uzyskanie korzystnych rabatów od dostawców w zamian za wcześniejsze płatności.

Faktoring odwrotny – na czym polega?

Faktoring odwrotny (faktoring zakupowy, faktoring odwrócony) polega na finansowaniu przez KUKE Finance zobowiązań Twojej firmy wobec dostawców. To my spłacamy Twoje zobowiązania w wymaganym terminie.

Faktury od dostawcy za dostarczone przez niego surowce, towary lub wykonane usługi przekazujesz do KUKE Finance. My dokonujemy płatności na konto dostawcy w pełnej wysokości faktury w terminie ustalonym w umowie faktoringu. Ty natomiast regulujesz swoje zobowiązania wobec KUKE Finance w późniejszym, wcześniej uzgodnionym z nami terminie. Dzięki faktoringowi odwrotnemu nie musisz już czekać na płatności od kontrahentów aby uregulować zobowiązania wobec swoich dostawców.

Odwrócony faktoring to dla przedsiębiorcy sposób na budowanie wizerunku wiarygodnego partnera biznesowego, a także możliwość uzyskania korzystnych rabatów od dostawców w zamian za wcześniejsze lub terminowe regulowanie zobowiązań.

Faktoring odwrotny a tradycyjny

Odwrócony faktoring różni się od tradycyjnego faktoringu przede wszystkim tym, kto jest odbiorcą płatności. W przypadku tradycyjnego rozwiązania, finansowanie dotyczy należności firmy od jej klientów, a w faktoringu odwrotnym – zobowiązań firmy wobec jej dostawców. Oba rodzaje faktoringu mają na celu poprawę płynności finansowej, jednak ich zastosowanie zależy od specyfiki potrzeb danego przedsiębiorstwa.

Odwrócony faktoring ma wiele zalet

Faktoring odwrotny oferuje szereg korzyści dla przedsiębiorstw, które chcą zoptymalizować swoje przepływy finansowe i wzmocnić relacje z dostawcami. Dzięki tej usłudze Twoja firma zyskuje płynność finansową, co pozwala na lepsze zarządzanie kapitałem obrotowym. Płynność finansowa jest kluczowym elementem działalności każdej firmy, ponieważ umożliwia bieżące regulowanie zobowiązań, a tym samym unikanie opóźnień w płatnościach.

Budowanie zaufania i wiarygodności

Wykorzystując odwrócony faktoring, Twoja firma może cieszyć się również reputacją rzetelnego partnera biznesowego. Dostawcy doceniają terminowe i pewne płatności, co może prowadzić do lepszych warunków handlowych, takich jak rabaty za wcześniejsze uregulowanie należności. Wiarygodność finansowa przekłada się na długoterminowe relacje biznesowe, które mogą być kluczowe dla sukcesu Twojego przedsiębiorstwa.

Elastyczność i wygoda

KUKE Finance dostosowuje faktoring odwrócony do Twoich indywidualnych potrzeb i możliwości. Oznacza to, że terminy płatności oraz wysokość finansowania mogą być dopasowane do specyfiki działalności prowadzonej przez Ciebie firmy. Taka elastyczność sprawia, że odwrotny faktoring staje się wygodnym narzędziem finansowym, które możesz łatwo integrować z codziennymi operacjami firmy.

Zalety faktoringu odwrotnego dla małych i średnich przedsiębiorstw

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) często borykają się z problemami związanymi z płynnością finansową. Odwrotny faktoring może być dla nich szczególnie korzystnym rozwiązaniem, ponieważ zapewnia łatwiejszy dostęp do kapitału. MŚP często mają ograniczone możliwości uzyskania kredytów bankowych. Faktoring odwrócony otwiera im dostęp do niezbędnych środków finansowych bez konieczności spełniania rygorystycznych wymogów kredytowych.

Istotną zaletą jest również poprawa relacji z dostawcami. Terminowe płatności podmiotów z sektora MŚP budują zaufanie wśród dostawców, co może prowadzić do lepszych warunków handlowych i długoterminowych współprac. Ponadto, dzięki finansowaniu przez KUKE Finance, MŚP mogą skoncentrować swoje zasoby i energię na rozwijaniu działalności, zamiast na zarządzaniu bieżącymi zobowiązaniami finansowymi.

Przykłady zastosowania faktoringu odwrotnego

Odwrócony faktoring znajduje zastosowanie w różnych branżach, takich jak produkcja, handel czy usługi. Przykładowo, w sektorze produkcyjnym, firmy często muszą szybko regulować zobowiązania wobec dostawców surowców, aby nie przerywać procesu produkcyjnego. Dzięki faktoringowi odwrotnemu, mogą one zapewnić ciągłość dostaw bez konieczności angażowania własnych środków finansowych.

W branży handlowej, faktoring odwrócony umożliwia firmom uzyskanie korzystnych rabatów za szybkie płatności, co z kolei może przełożyć się na konkurencyjność cenową oferowanych produktów. W sektorze usługowym, gdzie płatności od klientów mogą być rozłożone w czasie, odwrotny faktoring pozwala na terminowe regulowanie zobowiązań wobec podwykonawców i dostawców usług niezbędnych do prowadzenia działalności.

Dlaczego warto wybrać odwrotny faktoring od KUKE Finance?

KUKE Finance to zaufany partner, który oferuje kompleksowe rozwiązania finansowe dostosowane do potrzeb współczesnych przedsiębiorstw. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i znajomości rynku, zapewnia profesjonalne wsparcie i doradztwo na każdym etapie współpracy. Wybierając faktoring odwrócony od KUKE Finance, zyskujesz pewność, że Twoje zobowiązania wobec dostawców będą regulowane terminowo, a Ty będziesz mógł skoncentrować się na rozwoju swojego biznesu.

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu odwrotnego?

Poprawisz płynność finansową swojej firmy

Nie musisz czekać na płatności od klientów aby terminowo regulować zobowiązania wobec swoich dostawców.

Twoja firm stanie się bardziej konkurencyjna

Możesz uzyskać korzystne rabaty od dostawców w zamian za wcześniejsze regulowanie zobowiązań.

Budujesz wizerunek dobrego płatnika

Przedterminowe, regularne płatności wpłyną na budowanie wizerunku rzetelnego i wiarygodnego partnera biznesowego.

Korzystasz z nowoczesnego finansowania

Zapewniasz sobie szybki i łatwy dostęp do gotówki 24/7 bez konieczności korzystania z tradycyjnych i bardziej skomplikowanych form finansowania takich jak kredyt.

Jak działa faktoring odwrotny?

1
Kupujesz od dostawcy surowiec, produkt lub usługę
Informację o otrzymanej fakturze wysyłasz do nas za pomocą elektronicznego systemu obsługi umowy faktoringowej.
2
Regulujemy Twoje zobowiązanie wobec dostawcy
KUKE Finance dokonuje płatności na konto dostawcy w pełnej wysokości faktury i w terminie ustalonym wcześniej w umowie faktoringu.
3
Regulujesz swoje zobowiązanie wobec KUKE Finance
W uzgodnionym wcześniej terminie przekazujesz środki finansowe do KUKE Finance.
4
Naliczamy koszty
Otrzymujesz od nas fakturę za usługi faktoringowe.

Faktoring odwrotny jest dla Twojej firmy jeśli:

Chcesz korzystać z rabatów oferowanych przez dostawców w zamian za wcześniejsze regulowanie zobowiązań
Oczekujesz pomocy w zarządzaniu swoimi zobowiązaniami wobec dostawców
Chcesz zabezpieczyć ciągłość i stabilność dostaw dla swojej firmy
Twoja firma ma roczne przychody powyżej 15 mln zł

Chcesz dowiedzieć się więcej o faktoringu odwrotnym? Skontaktuj się z nami

Dokumenty do pobrania

Wniosek faktoringowy KUKE Finance RODO Pobierz

Sprawdź inne rodzaje faktoringu

Faktoring pełny
Ogranicz ryzyko i zabezpiecz się przed niewypłacalnością swoich klientów. Skorzystaj z najszerszego pakietu naszych usług.
Zobacz ofertę
Faktoring niepełny
Odblokuj środki zamrożone w niezapłaconych fakturach i otrzymaj natychmiastowy zastrzyk gotówki.
Zobacz ofertę
Faktoring eksportowy
Zagwarantuj swojej firmie płynność finansową i bezpieczeństwo w handlu z zagranicznymi kontrahentami.
Zobacz ofertę
Faktoring zabezpieczony gwarancjami
Zwiększ swoje możliwości skorzystania z faktoringu dzięki gwarancjom KUKE i BGK.
Zobacz ofertę

Skontaktuj się z nami

  KUKE Finance S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

  W związku z powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym:

  Inspektor Ochrony Danych – Justyna Buzala
  e-mail: iod@kuke-finance.pl
  Adres do korespondencji
  KUKE Finance S.A.
  Ul. Krucza 50
  00-025 Warszawa

  Dziękujemy!
  Otrzymaliśmy Twoją wiadomość.
  Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
  Zamknij