Wybierz faktoring dla siebie

Faktoring pełny

Faktoring pełny (bez regresu) to usługa dla firm stawiających na dynamiczny rozwój biznesu, zwiększających sprzedaż i pozyskujących nowych klientów, ale jednocześnie ceniących bezpieczeństwo.

Dzięki faktoringowi pełnemu nie martwisz się o przedłużające się terminy płatności, a nawet o ewentualny brak zapłaty za fakturę. Ryzyko niewypłacalności Twoich klientów przejmuje na siebie KUKE Finance.

Faktoring pełny łączy korzyści finansowania, czyli szybki dostęp do gotówki zamrożonej w niezapłaconych fakturach, z ubezpieczeniem należności zapewniającym bezpieczną współpracę z partnerami handlowymi.

Zamień faktury na gotówkę

Masz dość czekania na zapłatę za dostarczony towar lub wykonaną usługę? Gdy Twoi klienci spóźniają się z płatnością, możesz mieć problem z utrzymaniem płynności finansowej. Faktoring pełny (bez regresu) to szybki sposób zamiany faktur na gotówkę. Korzystając z faktoringu w KUKE Finance otrzymasz gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Środki te możesz wykorzystać na dowolny cel. Faktoring to także pakiet dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności.

Zabezpiecz się przed ryzykiem niewypłacalności klientów

Istotą faktoringu pełnego (bez regresu) jest przejęcie przez faktora, czyli KUKE Finance, ryzyka niewypłacalności Twoich klientów objętych umową faktoringu. Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu należności przez samego faktora, bądź wykorzystaniu już istniejącej polisy ubezpieczenia należności zawartej przez Ciebie z ubezpieczycielem. W obu przypadkach pozbywasz się ryzyka braku zapłaty przez Twoich odbiorców za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Rodzaje faktoringu pełnego w KUKE Finance

Faktoring pełny z polisą KUKE Finance to rozwiązanie w ramach którego KUKE Finance przejmuje ryzyko niewypłacalności Twoich klientów włączonych do umowy faktoringu na podstawie umowy ubezpieczenia należności handlowych zawartej pomiędzy KUKE Finance a KUKE.

Jeżeli Twoja firma korzysta lub zamierza korzystać z ubezpieczenia należności handlowych oferowanych przez KUKE, możemy zaoferować Tobie faktoring pełny w oparciu o Twoją polisę ubezpieczenia należności w KUKE. Wtedy KUKE Finance wchodzi w prawa i obowiązki wynikające z polisy na mocy porozumienia trójstronnego podpisanego przez Ciebie, KUKE Finance i KUKE.

Faktoring pełny bez regresu: dlaczego warto?

Poprawisz płynność finansową swojej firmy

Dzięki faktoringowi otrzymasz natychmiastowy zastrzyk gotówki. Nie musisz czekać na płatności klientów i możesz na bieżąco regulować własne zobowiązania.

Możesz zaoferować klientom dłuższe terminy płatności

Twoja firma stanie się bardziej konkurencyjna, co może wpłynąć na wzrost liczby i wartości pozyskanych zamówień.

Poczujesz spokój i stabilność

Nie martwisz się, że klient opóźnia się z zapłatą za towar lub usługę. Faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności Twoich kontrahentów.

Masz zapewnione środki na rozwój

Wraz z rozwojem firmy, wzrostem sprzedaży oraz liczby i wartości wystawionych faktur, możesz korzystać z rosnącej puli środków.

Oszczędzasz czas

Uwolnisz się od pracochłonnych czynności związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności od klientów. Zadania te przejmuje na siebie faktor.

Korzystasz z nowoczesnego finansowania

Zapewniasz sobie szybki i łatwy dostęp do gotówki 24/7 bez konieczności korzystania z tradycyjnych i bardziej skomplikowanych form finansowania takich jak kredyt.

Jak działa faktoring pełny?

1
Sprzedajesz towar (lub wykonujesz usługę) i wystawiasz fakturę
Informację o wystawionej fakturze wysyłasz do nas za pomocą elektronicznego systemu obsługi umowy faktoringowej.
2
Wypłacamy Ci do 90% wartości faktury w formie zaliczki
Uzyskane od nas środki możesz przeznaczyć na rozwój biznesu lub regulowanie bieżących zobowiązań.
3
Monitorujemy spływ należności od Twoich klientów
Ty możesz skupić się na prowadzeniu biznesu.
4
Wypłacamy Ci pozostałą część należności
Po opłaceniu faktury przez Twojego klienta wypłacamy Ci pozostałą część należności.
5
Naliczamy koszty
Otrzymujesz od nas fakturę za usługi faktoringowe.

Faktoring pełny jest dla Twojej firmy jeśli:

Planujesz zwiększyć sprzedaż poprzez nawiązanie współpracy z nowymi odbiorcami
Chcesz zabezpieczyć się przed niewypłacalnością kontrahenta
Chcesz uzyskać szybki dostęp do gotówki i poprawić płynność finansową firmy
Prowadzisz sprzedaż z odroczonym terminem płatności (w kredycie kupieckim)
Twoja firma prowadzi pełną księgowość

Chcesz dowiedzieć się więcej o faktoringu pełnym? Skontaktuj się z nami

Dokumenty do pobrania

Wniosek faktoringowy KUKE Finance RODO Pobierz

Poznaj historie naszych klientów

Sprawdź inne rodzaje faktoringu

Faktoring niepełny
Odblokuj środki zamrożone w niezapłaconych fakturach i otrzymaj natychmiastowy zastrzyk gotówki.
Zobacz ofertę
Faktoring eksportowy
Zagwarantuj swojej firmie płynność finansową i bezpieczeństwo w handlu z zagranicznymi kontrahentami.
Zobacz ofertę
Faktoring zabezpieczony gwarancjami
Zwiększ swoje możliwości skorzystania z faktoringu dzięki gwarancjom KUKE i BGK.
Zobacz ofertę
Faktoring odwrotny
Finansujemy zakupy Twojej firmy. Uzyskaj korzystane rabaty od dostawców w zamian za wcześniejsze regulowanie zobowiązań.
Zobacz ofertę

Skontaktuj się z nami

  KUKE Finance S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

  W związku z powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym:

  Inspektor Ochrony Danych – Justyna Buzala
  e-mail: iod@kuke-finance.pl
  Adres do korespondencji
  KUKE Finance S.A.
  Ul. Krucza 50
  00-025 Warszawa

  Dziękujemy!
  Otrzymaliśmy Twoją wiadomość.
  Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
  Zamknij