Zalety faktoringu

25.03.2022 ABC faktoringu

Faktoring, obok kredytu bankowego, staje się jedną z podstawowych form pozyskania środków finansowych w przedsiębiorstwie. Wynika to z wielu zalet tej formy finansowania bieżącej działalności firmy. 

Poprawa płynności finansowej

Dzięki faktoringowi przedsiębiorca otrzymuje gotówkę zaraz po odbiorze towaru przez kontrahenta lub wykonaniu usługi na jego rzecz. Co ważne, faktoring umożliwia firmie dynamiczny rozwój. Zamiast zamrażać środki finansowe w niezapłaconych fakturach, klient otrzymuje gotówkę, którą może przeznaczyć na zakup towarów za gotówkę bezpośrednio u swoich dostawców, co z kolei może mieć przełożenie na uzyskiwanie dodatkowych rabatów. Może też zaoferować swoim kontrahentom wydłużone terminy płatności i dzięki temu pozyskać nowe kontrakty.

Łatwiejsza dostępność w porównaniu z kredytem bankowym

Faktoring jest łatwiej dostępny niż kredyt. Nie wymaga od przedsiębiorcy dodatkowych zabezpieczeń w postaci hipoteki lub przewłaszczenia, gdyż podstawowym zabezpieczeniem są wierzytelności będące przedmiotem finansowania. Co ważne, faktoring to forma finansowania dostępna również dla młodych podmiotów, także tych o średnim standingu finansowym, których głównymi atutami są wiarygodni odbiorcy oraz ceniony na rynku produkt.

Elastyczność i kompleksowość faktoringu

Faktoring jest rozwiązaniem elastycznym. Poziom finansowania dostosowuje się do skali działalności firmy – im więcej należności, tym większa kwota finansowania. Jeżeli natomiast w danym momencie faktur jest mniej, mniejsza będzie też kwota wypłaconych zaliczek. Jest to ważny czynnik dla firm charakteryzujących się dużą sezonowością sprzedaży.

Faktoring to także usługa kompleksowa. Poza zapewnieniem szybkiego dostępu do gotówki, faktoring to także pakiet dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, czy monitorowanie i egzekwowanie płatności. Pozwala to firmie zaoszczędzić zarówno czas, jak i środki, które zmuszona byłaby przeznaczyć na obsługę wierzytelności.

Faktoring pełny – bezpieczna sprzedaż w kraju i za granicą

W ostatnich kilku latach wyraźnie rośnie popularność faktoringu pełnego. Oznacza to, że firmy dostrzegają zalety tej usługi polegające nie tylko na finansowaniu bieżącej działalności przedsiębiorstwa, ale także na przejęciu ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Przedsiębiorstwa coraz powszechniej wykorzystują faktoring pełny w działalności eksportowej, gdzie pojawiają się dodatkowe zagrożenia dla prowadzonego biznesu. Eksporter podejmujący współpracę z nowymi odbiorcami często nie ma możliwości rzetelnej oceny ich sytuacji finansowej i zdolności do regulowania zobowiązań. Powoduje to znaczący wzrost ryzyka utraty należności. Warto bowiem pamiętać, że oddziaływanie na opóźniającego się kontrahenta i dochodzenie należności za granicą jest z reguły zdecydowanie bardziej skomplikowane niż na rynku lokalnym. Dodatkowo, faktoring pozwala zniwelować ryzyko kursowe, ponieważ klient otrzymuje gotówkę od faktora natychmiast po zrealizowaniu wysyłki i wystawieniu faktury, a nie po upływie terminu płatności, kiedy może dojść do niekorzystnych zmian kursu waluty kontraktu.