Wybierz faktoring dla siebie

Faktoring niepełny

Faktoring niepełny (z regresem) to usługa pozwalająca szybko uwolnić gotówkę zamrożoną w niezapłaconych fakturach.

Twoja firma przesyła do KUKE Finance faktury wystawione klientom za dostarczony towar lub wykonaną usługę. W zamian KUKE Finance natychmiast przekazuje na Twój rachunek bankowy gotówkę, a następnie czeka na opłacenie faktur przez Twoich odbiorców.

Ryzyko braku zapłaty przez odbiorców ponosisz Ty, dlatego faktoring niepełny najlepiej sprawdzi się w firmach, które sprzedają swoje towary lub usługi z odroczonym terminem płatności do stałej i sprawdzonej grupy klientów i chcą skrócić czas oczekiwania na zapłatę od nich.

Zamień faktury na gotówkę

Masz dość czekania na zapłatę za dostarczony towar lub wykonaną usługę? Gdy Twoi klienci spóźniają się z płatnością, możesz mieć problem z utrzymaniem płynności finansowej. Faktoring niepełny (z regresem) to szybki sposób zamiany faktur na gotówkę. Korzystając z faktoringu w KUKE Finance otrzymasz gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Środki te możesz wykorzystać na dowolny cel. Faktoring to także pakiet dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności.

Na czym polega faktoring niepełny?

Faktoring niepełny (z regresem) polega na wykupie przez KUKE Finance (faktora) należności od Twojej firmy (faktoranta) bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Twoich odbiorców. W tym wypadku to Ty jesteś odpowiedzialny za wypłacalność Twoich kontrahentów. W razie braku płatności ze strony odbiorcy, w ustalonym w umowie faktoringu dodatkowym terminie liczonym od daty płatności faktury, jesteś zobowiązany do zwrotu KUKE Finance zaliczki wypłaconej z tytułu wykupu należności (zwykle jest to 90 proc wartości faktury). Z tego względu faktoring niepełny jest najlepszym rozwiązaniem dla firm współpracujących z gronem stałych i sprawdzonych klientów.

Warto zaznaczyć, że w faktoringu niepełnym, mimo braku przejęcia ryzyka niewypłacalności odbiorców przez faktora, faktor pomaga w dochodzeniu niezapłaconych należności. Oznacza to wsparcie Twojej firmy działaniami profesjonalnego zespołu windykacyjnego.

Faktoring niepełny wiąże się z mniejszą ilością formalności niż w faktoringu pełnym (z regresem), związanych z przyznawaniem limitów kredytowych na kontrahentów. Ten rodzaj faktoringu jest również tańszy niż usługa faktoringu pełnego.

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu niepełnego?

Poprawisz płynność finansową swojej firmy

Dzięki faktoringowi otrzymasz natychmiastowy zastrzyk gotówki. Nie musisz czekać na płatności klientów i możesz na bieżąco regulować własne zobowiązania.

Możesz zaoferować klientom
dłuższe terminy płatności

Twoja firma stanie się bardziej konkurencyjna, co może wpłynąć na wzrost liczby i wartości pozyskanych zamówień.

Masz zapewnione
środki na rozwój

Wraz z rozwojem firmy, wzrostem sprzedaży oraz liczby i wartości wystawionych faktur, możesz korzystać z rosnącej puli środków.

Oszczędzasz
czas

Uwolnisz się od pracochłonnych czynności związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności od klientów. Zadania te przejmuje na siebie faktor.

Korzystasz z nowoczesnego
finansowania

Zapewniasz sobie szybki i łatwy dostęp do gotówki 24/7 bez konieczności korzystania z tradycyjnych i bardziej skomplikowanych form finansowania takich jak kredyt.

Jak działa faktoring niepełny?

1
Sprzedajesz towar (lub usługę) i wystawiasz fakturę
Informację o wystawionej fakturze wysyłasz do nas za pomocą elektronicznego systemu obsługi umowy faktoringowej.
2
Wypłacamy Ci do 90% wartości faktury w formie zaliczki
Uzyskane od nas środki możesz przeznaczyć na rozwój biznesu lub regulowanie bieżących zobowiązań.
3
Monitorujemy spływ należności od Twoich klientów
Ty możesz skupić się na prowadzeniu biznesu.
4
Wypłacamy Ci pozostałą część należności
Po opłaceniu faktury przez Twojego klienta wypłacamy Ci pozostałą część należności.
5
Naliczamy koszty
Otrzymujesz od nas fakturę za usługi faktoringowe.

Faktoring niepełny jest dla Twojej firmy jeśli:

Chcesz uzyskać szybki dostęp do gotówki i poprawić płynność finansową firmy
Prowadzisz sprzedaż do grupy stałych i sprawdzonych klientów
Sprzedajesz z odroczonym terminem płatności (w kredycie kupieckim)
Twoja firma prowadzi pełną księgowość

Chcesz dowiedzieć się więcej o faktoringu niepełnym? Skontaktuj się z nami

Dokumenty do pobrania

Wniosek faktoringowy KUKE Finance RODO Pobierz

Poznaj historie naszych klientów

Sprawdź inne rodzaje faktoringu

Faktoring pełny
Ogranicz ryzyko i zabezpiecz się przed niewypłacalnością swoich klientów. Skorzystaj z najszerszego pakietu naszych usług.
Zobacz ofertę
Faktoring eksportowy
Zagwarantuj swojej firmie płynność finansową i bezpieczeństwo w handlu z zagranicznymi kontrahentami.
Zobacz ofertę
Faktoring zabezpieczony gwarancjami
Zwiększ swoje możliwości skorzystania z faktoringu dzięki gwarancjom KUKE i BGK.
Zobacz ofertę
Faktoring odwrotny
Finansujemy zakupy Twojej firmy. Uzyskaj korzystane rabaty od dostawców w zamian za wcześniejsze regulowanie zobowiązań.
Zobacz ofertę

Skontaktuj się z nami

  KUKE Finance S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

  W związku z powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym:

  Inspektor Ochrony Danych – Justyna Buzala
  e-mail: iod@kuke-finance.pl
  Adres do korespondencji
  KUKE Finance S.A.
  Ul. Krucza 50
  00-025 Warszawa

  Dziękujemy!
  Otrzymaliśmy Twoją wiadomość.
  Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
  Zamknij