Faktoring a kredyt

28.07.2019 ABC faktoringu

Przedsiębiorcy poszukujący środków na finansowanie bieżącej działalności firmy często stają przed wyborem, którą formę pozyskania kapitału obrotowego wybrać: faktoring czy kredyt bankowy? Z pozoru oba źródła finansowania wydają się podobne, w istocie jednak kryją wiele różnic. Nie oznacza to jednak, że faktoring i kredyt są jednoznacznie przeciwstawne. Decyzja o wyborze jednej lub drugiej usługi zależy od analizy bieżącej sytuacji firmy i przyjętej strategii działania. Różnice między faktoringiem a kredytem bankowym sprawiają, że optymalnym rozwiązaniem może być wykorzystanie obu form finansowania na zasadzie komplementarności.

Profil firmy

Faktoring

 • Firma o średnim lub słabym standingu, której głównymi atutami są wiarygodni i sprawdzeni odbiorcy oraz ceniony na rynku produkt.
 • Firma w fazie dynamicznego wzrostu, której szybki rozwój rodzi dodatkowe wymogi w zakresie lepszej kontroli portfela należności, jak również nowe potrzeby w zakresie finansowania sprzedaży.
 • Firma poszukująca: optymalizacji kosztów związanych z monitoringiem portfela należności, poprawy struktury bilansu oraz dywersyfikacji źródeł finansowania.
 • Firmy zarówno młode (1 pełny rok działalności), jak również firmy o udokumentowanej pozycji rynkowej.

Kredyt obrotowy

 • Firma o bardzo dobrym standingu, posiadająca zabezpieczenia o odpowiedniej jakości i wartości.
 • Firmy o udokumentowanej i pozytywnej historii, zazwyczaj 2-3 letniej.

Wymagane zabezpieczenia

Faktoring

 • Wierzytelność
 • Weksel in blanco
 • Pełnomocnictwo do rachunku bankowego

Kredyt obrotowy

 • Wierzytelność
 • Weksel in blanco
 • Hipoteka
 • Zastaw rejestrowy na majątku
 • Przewłaszczenie
 • Poręczenia

Procedura udzielenia finansowania

Faktoring

Uproszczona i szybka.

Kredyt obrotowy

Skomplikowana i długotrwała.

Ryzyko wypłacalności odbiorcy

Faktoring

Przejmuje faktor w ramach faktoringu pełnego.

Kredyt obrotowy

Ponosi przedsiębiorstwo.

Cel wykorzystania

Faktoring

Decyduje przedsiębiorstwo.

Kredyt obrotowy

Zgodny z umową kredytową.

Źródło spłaty

Faktoring

Spłaty dokonują kontrahenci przedsiębiorcy objęci umową faktoringu.

Kredyt obrotowy

Spłaty kredytu dokonuje sam przedsiębiorca, w określonym z góry terminie.

Wpływ na strukturę bilansu i wskaźniki finansowe

Faktoring

Poprawa wskaźników finansowych wynikająca z zamiany należności na gotówkę (w przypadku faktoringu pełnego).

Kredyt obrotowy

Obciążenie bilansu poprzez dodatkowe zadłużenie, pogorszenie wskaźników finansowych.

Elastyczność finansowania

Faktoring

Wysokość finansowania rośnie wraz ze wzrostem sprzedaży, który przekłada się na wyższym poziom należności.

Kredyt obrotowy

Wzrost wysokości kredytu wymaga kolejnych decyzji kredytowych ze strony banku.

Dodatkowe usługi

Faktoring

Pakiet usług dodatkowych obejmujący m.in. monitoring wierzytelności, prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, inkaso należności i przejęcie ryzyka wypłacalności odbiorców.

Kredyt obrotowy

Brak

Koszt

Faktoring

Koszt faktoringu ustalany jest indywidualnie dla każdej umowy, a wpływ na ostateczny koszt usługi ma klika zmiennych czynników. Na całkowity koszt faktoringu składają się m.in. prowizja faktora za zarządzanie wierzytelnościami oraz odsetki za finansowanie. Ewentualne dodatkowe opłaty naliczane przez faktora to prowizja przygotowawcza lub prowizja za przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta.

Kredyt obrotowy

Koszt kredytu zwykle stanowią odsetki oraz ewentualne dodatkowe opłaty naliczane przez bank (np. prowizja przygotowawcza, prowizja za wcześniejszą spłatę kredytu, prowizja od niewykorzystanej kwoty limitu).