Wybierz faktoring dla siebie

Faktoring eksportowy

Dla przedsiębiorstwa eksport to szansa na rozwój. Z drugiej strony ekspansja zagraniczna niesie ze sobą szereg wyzwań. Poza wysoką jakością i atrakcyjną ceną produktu, często konieczne jest zaoferowanie zagranicznym odbiorcom odpowiednio długich terminów płatności. Polskie firmy obawiają się również trudności w weryfikowaniu zagranicznych kontrahentów i strat spowodowanych przez gwałtowne wahania kursów walutowych.

Faktoring eksportowy dostarcza firmom nie tylko gotówkę zamrożoną w niezapłaconych fakturach, ale również zapewnia bezpieczeństwo w handlu zagranicznym. Decydując się na współprace z KUKE Finance uzyskasz kompleksowe wsparcie w prowadzeniu działalności eksportowej.

Zamień faktury na gotówkę

Masz dość czekania na zapłatę za dostarczony towar lub wykonaną usługę? Gdy Twoi zagraniczni klienci spóźniają się z płatnością, możesz mieć problem z utrzymaniem płynności finansowej. Faktoring eksportowy to szybki sposób zamiany faktur na gotówkę. Korzystając z faktoringu w KUKE Finance otrzymasz gotówkę zaraz po wystawieniu faktury. Środki te możesz wykorzystać na dowolny cel. Faktoring to także pakiet dodatkowych usług, takich jak prowadzenie kont rozliczeniowych odbiorców, monitorowanie i egzekwowanie płatności oraz przejęcie ryzyka niewypłacalności zagranicznego klienta.

Współpracuj bezpiecznie z zagranicznymi kontrahentami

Faktoring eksportowy zapewnia bezpieczną współpracę z zagranicznymi kontrahentami. Często eksporter chce podjąć współpracę z nowymi odbiorcami, ale nie ma możliwości rzetelnej oceny ich sytuacji finansowej i zdolności do regulowania zobowiązań. Powoduje to znaczący wzrost ryzyka utraty należności. Warto bowiem pamiętać, że oddziaływanie na opóźniającego się kontrahenta i dochodzenie utraconych należności za granicą jest z reguły zdecydowanie bardziej skomplikowane i kosztowne niż na rynku lokalnym.

W tej sytuacji właściwym rozwiązaniem jest faktoring eksportowy pełny (bez regresu). Istotą faktoringu pełnego, oprócz finansowania, jest przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności kontrahentów objętych umową faktoringu. Jest to możliwe dzięki ubezpieczeniu należności przez samego faktora, bądź wykorzystaniu istniejącej polisy ubezpieczenia należności zawartej przez przedsiębiorcę z ubezpieczycielem. To właśnie ubezpieczyciel weryfikuje odbiorcę, a w przypadku niewypłacalności kontrahenta zajmuje się jego windykacją. W obu wariantach eksporter podpisując umowę faktoringu pełnego pozbywa się ryzyka braku zapłaty przez odbiorcę za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Zabezpiecz się przed ryzykiem kursowym

Faktoring to także skuteczny sposób na zabezpieczenie się przed ryzykiem kursowym. Eksporter otrzymuje gotówkę od faktora natychmiast po zrealizowaniu wysyłki i wystawieniu faktury, a nie po upływie terminu płatności faktury, kiedy może dojść do niekorzystnych zmian kursu waluty kontraktu. Ma to szczególne znaczenie przy rosnącym poziomie niepewności polityczno-gospodarczej na świecie.

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu eksportowego?

Poprawisz płynność finansową swojej firmy

Dzięki faktoringowi otrzymasz natychmiastowy zastrzyk gotówki. Nie musisz czekać na płatności klientów i możesz na bieżąco regulować własne zobowiązania.

Możesz zaoferować klientom dłuższe terminy płatności

Twoja firma stanie się bardziej konkurencyjna, co może wpłynąć na wzrost liczby i wartości pozyskanych zamówień.

Poczujesz spokój i stabilność

Nie martwisz się, że klient opóźnia się z zapłatą za towar lub usługę. Faktor przejmuje ryzyko niewypłacalności Twoich kontrahentów.

Masz zapewnione środki na rozwój

Wraz z rozwojem firmy, wzrostem sprzedaży oraz liczby i wartości wystawionych faktur, możesz korzystać z rosnącej puli środków.

Oszczędzasz czas

Uwolnisz się od pracochłonnych czynności związanych z monitorowaniem i egzekwowaniem spływu należności od klientów. Zadania te przejmuje na siebie faktor.

Korzystasz z nowoczesnego finansowania

Zapewniasz sobie szybki i łatwy dostęp do gotówki 24/7 bez konieczności korzystania z tradycyjnych i bardziej skomplikowanych form finansowania takich jak kredyt.

Jak działa faktoring eksportowy?

1
Sprzedajesz towar (lub wykonujesz usługę) i wystawiasz fakturę
Informację o wystawionej fakturze wysyłasz do nas za pomocą elektronicznego systemu obsługi umowy faktoringowej.
2
Wypłacamy Ci do 90% wartości faktury w formie zaliczki
Uzyskane od nas środki możesz przeznaczyć na rozwój biznesu lub regulowanie bieżących zobowiązań.
3
Monitorujemy spływ należności od Twoich klientów
Ty możesz skupić się na prowadzeniu biznesu.
4
Wypłacamy Ci pozostałą część należności
Po opłaceniu faktury przez Twojego klienta wypłacamy Ci pozostałą część należności.
5
Naliczamy koszty
Otrzymujesz od nas fakturę za usługi faktoringowe.

Faktoring eksportowy jest dla Twojej firmy jeśli:

Prowadzisz działalność eksportową lub dopiero planujesz sprzedaż za granicę
Chcesz zabezpieczyć się przed niewypłacalnością zagranicznego odbiorcy
Potrzebujesz pomocy w weryfikacji kontrahenta na zagranicznym rynku
Chcesz szybko otrzymać gotówkę przed terminem płatności faktury
Twoja firma prowadzi pełną księgowość

Chcesz dowiedzieć się więcej o faktoringu eksportowym? Skontaktuj się z nami

Dokumenty do pobrania

Wniosek faktoringowy KUKE Finance RODO Pobierz

Poznaj historie naszych klientów

Sprawdź inne rodzaje faktoringu

Faktoring pełny
Ogranicz ryzyko i zabezpiecz się przed niewypłacalnością swoich klientów. Skorzystaj z najszerszego pakietu naszych usług.
Zobacz ofertę
Faktoring niepełny
Odblokuj środki zamrożone w niezapłaconych fakturach i otrzymaj natychmiastowy zastrzyk gotówki.
Zobacz ofertę
Faktoring zabezpieczony gwarancjami
Zwiększ swoje możliwości skorzystania z faktoringu dzięki gwarancjom KUKE i BGK.
Zobacz ofertę
Faktoring odwrotny
Finansujemy zakupy Twojej firmy. Uzyskaj korzystane rabaty od dostawców w zamian za wcześniejsze regulowanie zobowiązań.
Zobacz ofertę

Skontaktuj się z nami

  KUKE Finance S.A. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

  W związku z powyższym, na stronie internetowej publikujemy dane kontaktowe inspektora ochrony danych, umożliwiające kontakt z nim zainteresowanym:

  Inspektor Ochrony Danych – Justyna Buzala
  e-mail: iod@kuke-finance.pl
  Adres do korespondencji
  KUKE Finance S.A.
  Ul. Krucza 50
  00-025 Warszawa

  Dziękujemy!
  Otrzymaliśmy Twoją wiadomość.
  Skontaktujemy się z Tobą w ciągu 24 godzin.
  Zamknij