Polski rynek faktoringu w 2015 roku

Faktoring eksportowy i faktoring pełny głównymi filarami dwucyfrowego wzrostu polskiego rynku faktoringowego.

Kolejny rok z rzędu firmy faktoringowe zrzeszone w Polskim Związku Faktorów odnotowały dwucyfrową dynamikę wzrostu obrotów. W całym 2015 roku były to obroty na poziomie 134,33 mld zł, co w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym stanowi wzrost o 17,4%. Oznacza to, że od 2011 roku polski rynek faktoringu podwoił się pod względem wartości sfinansowanych faktur.

W 2015 roku z faktoringu skorzystało 7 095 klientów (6 314 w roku 2014), a faktorzy sfinansowali 6 566 213 faktur (5 451 327 w roku 2014).

W roku 2015 najszybciej rozwijały się faktoring eksportowy, z dynamiką 26,8% oraz faktoring pełny, z dynamiką 25,8%. To w głównej mierze dzięki tym produktom, po raz kolejny udało się osiągnąć dwucyfrową dynamikę wzrostu. Warto zwrócić uwagę, że po raz pierwszy od kryzysu finansowego w 2009 roku, udział faktoringu pełnego jest wyższy od niepełnego”, mówi Dariusz Steć, przewodniczący komitetu wykonawczego PZF.

Przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają faktoringu eksportowego. Po pierwsze, pozwala on ograniczyć  ryzyko kursowe transakcji. Po drugie, faktoring eksportowy pełny (bez regresu) zabezpiecza również eksportera przed ryzykiem nieotrzymania płatności od zagranicznego kontrahenta. Faktoring można zatem traktować jako instrument wspierający eksport.

„W parze z wysoką dynamiką obrotów rośnie liczba klientów (wzrost o 12,4%) a także liczba faktur (wzrost o 20,5%). Faktorzy sięgają po coraz mniejsze faktury, o czym świadczy 2,5% spadek średniej wartości faktury przedstawianej do wykupu, która wyniosła niewiele ponad 20 tysięcy złotych.  Wszystkie te informacje z optymizmem pozwalają patrzeć na rok 2016 aczkolwiek należy też oczekiwać, że po raz pierwszy od wielu lat, w konsekwencji ciężarów nałożonych na instytucje finansowe ceny faktoringu zapewne wzrosną”, dodaje Dariusz Steć.

Według danych PZF przeciętny klient faktoringowy przekazuje w ciągu roku do sfinansowania 925 faktur o średniej wartości 20 459 zł na łączną kwotę 18,9 mln zł.

rynek_faktoringu_2015
rynek_faktoringu_2015