Europa motorem wzrostu światowego rynku faktoringowego

faktoring europa

Obroty światowego rynku faktoringowego w 2014 roku osiągnęły wartość 2 373 mld EUR, co stanowiło 7% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Dane opublikowała organizacja Factors Chain International, zrzeszająca 270 faktorów z 73 krajów.

Faktoring krajowy stanowił 80% (1 881 mld EUR) wartości obrotów, zaś faktoring międzynarodowy pozostałe 20% (492 mld EUR). 

Europa była największym i najbardziej dynamicznie rozwijającym się rynkiem usług faktoringowych na świecie. Europejskie firmy faktoringowe odnotowały wzrost obrotów o 10% do poziomu 1 488 mld EUR. Wielka Brytania, Francja, Niemcy i Włochy tradycyjnie dzierżyły palmę pierwszeństwa w regionie w zakresie wartości obrotów objętych usługą faktoringu. Polska znalazła się na 9 pozycji. Jeżeli chodzi kraje wyróżniające się największą dynamiką wzrostu w stosunku do 2013 roku to były nimi Litwa (101%), Turcja (29%), Szwajcaria (24%) i Wielka Brytania (22%).

Szczegółowe dane dostępne są na stronie internetowej Factors Chain International.

światowy rynek faktoringu 2014
światowy rynek faktoringu 2014