Faktoring w rachunkowości – poradnik dla księgowych

15.04.2021 ABC faktoringu

Polski Związek Faktorów, we współpracy z międzynarodową firmą doradczą EY, przygotował poradnik pt. „Faktoring w rachunkowości, czyli jak księgować finansowanie firm na podstawie faktur”. To kompleksowe opracowanie, przybliżające najważniejsze zagadnienia związane z rachunkowym ujęciem zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw.

Faktoring stał się w ostatniej dekadzie najszybciej rozwijającą się formą finansowania działalności przedsiębiorców w Polsce. Doceniają oni zalety usługi i coraz większą wagę przywiązują do profesjonalnego zarządzania wierzytelnościami. Firmy przekonały się też, jak ważna jest obecnie dywersyfikacja źródeł finansowania. Skłania to faktorów do poszerzania oferty i dopasowywania jej do zróżnicowanych potrzeb klientów.

„Rosnąca popularność faktoringu w Polsce sprawia, że pojawia się coraz więcej pytań dotyczących klasyfikowania tej usługi w rachunkowości przedsiębiorstw. Dlatego Polski Związek Faktorów zdecydował się uporządkować kwestie związane z księgowaniem tego rodzaju transakcji przez biura rachunkowe i departamenty finansów polskich firm. W tym celu nawiązał współpracę z EY, jako partnerem merytorycznym” – mówi Jarosław Jaworski, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.

„Liczne warianty zawieranych w Polsce umów faktoringu skutkują różnymi sposobami ujęcia księgowego i sprawozdawczego. Wykorzystaliśmy nasze doświadczenie w analizie takich umów we współpracy z PZF, której efektem jest Poradnik. Wierzymy, że będzie on przydatny dla spółek korzystających z tej formy finansowania” – mówi Natalia Dembek-Ślusarczyńska, Associate Partner w Dziale CFO Advisory EY.

Rozwój przedsiębiorczości w Polsce jednoznacznie wskazuje na silnie rosnący popyt na finansowanie działalności. Faktoring staje się więc jednym z filarów pomyślnego wzrostu gospodarczego. Wiele niejednolitych i nieprzejrzystych interpretacji dotyczących ujęcia faktoringu w księgach. może rodzić niepotrzebne obawy przed zastosowaniem tej usługi w firmie. W takiej sytuacji faktoring należy rozważać zgodnie z ogólnymi przepisami Ustawy o Rachunkowości jako operację gospodarczą.

Celem poradnika pt. „Faktoring w rachunkowości, czyli jak księgować finansowanie firm na podstawie faktur” jest przystępne przybliżenie zagadnień związanych z rachunkowym ujęciem faktoringu, zgodnie z krajowymi standardami. Autorzy chcieli też przedstawić ogólne wytyczne dotyczące ujęcia faktoringu zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Jest to jednak zagadnienie na tyle złożone, że nie sposób opisać go w jednym wydawnictwie w sposób wyczerpujący.

Publikacja skierowana jest zarówno do klientów korzystających z usług faktoringowych, jak i przedsiębiorców, którzy dopiero rozważają nawiązanie takiej współpracy. Mamy nadzieję, że okaże się przydatnym narzędziem ułatwiającym codzienną współpracę z faktorem i sprawne funkcjonowanie w biznesie.

Pobierz poradnik

PZF faktoring w rachunkowosci poradnik Pobierz