Firmy faktoringowe utrzymują dynamiczne tempo wzrostu

Popyt na faktoring w Polsce nadal rośnie. Rynek zanotował w I półroczu 2019 r. wzrost obrotów o 21 proc. Firmy zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) objęły wierzytelności o wartości 132 mld zł, podczas gdy rok temu kwota ta sięgała 109,1 mld zł. Z tej formy finansowania korzysta w Polsce obecnie blisko 16,6 tys. przedsiębiorstw.

Najpopularniejszą formą faktoringu, podobnie jak na innych rozwiniętych rynkach europejskich, trwale stał się faktoring pełny. Zainteresowanie nim szczególnie dynamicznie rośnie w obrocie krajowym. Umożliwia szybki dostęp do środków na bieżącą działalność, połączony z ochroną przed brakiem zapłaty za dostarczone towary lub usługi ze strony kontrahentów. Podmioty zrzeszone w PZF objęły w I półroczu 2019 r. w jego ramach blisko 66,9 mld zł wierzytelności, co stanowi 51% obrotów. Kolejne 32% generuje faktoring niepełny. Pozostałe 17% przypada natomiast na faktoring importowy, odwrócony oraz wymagalnościowy, wskazano również.

Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 16,6 tys. przedsiębiorców. Wystawili oni blisko 8,3 mln faktur, na podstawie których krajowi faktorzy udzielili finansowania.

Z usług firm faktoringowych w ujęciu sektorowym najczęściej korzystają przedsiębiorstwa: produkcyjne i dystrybucyjne. Utrzymanie płynności finansowej w ich przypadku decyduje o przetrwaniu lub rozwoju. Faktoring umożliwia im zachowanie dobrej kondycji ekonomicznej, a przez to – stabilnej pozycji rynkowej i przewagi konkurencyjnej.

Żródło: faktoring.pl