Klienci polecają i doceniają KUKE Finance

23.04.2024 Aktualności

KUKE Finance cieszy się lojalnością przedsiębiorców, korzystających z usług firmy, którzy są gotowi rekomendować innym oferowane przez nas rozwiązania. Pokazują to wyniki przeprowadzonego przez spółkę badania Net Promoter Score (NPS). Wynika z niego, że wśród klientów dominują promotorzy.

Pod koniec 2023 r. KUKE Finance przeprowadziło badanie opinii wśród swoich klientów. Dotyczyło ono ich skłonności do polecania usług firmy oraz zadowolenia z wybranych obszarów współpracy. W trakcie badania udało się pozyskać głos zdecydowanej większości przedsiębiorców korzystających z oferty KUKE Finance.

– Opinie klientów od samego początku naszej działalności były dla nas bardzo ważne. Zawsze stanowiły kluczowy wskaźnik ilustrujący naszą pracę. W ciągu 10 lat udało nam się wypracować unikatowy model zacieśniania relacji biznesowych, opartych na wzajemnym szacunku i partnerstwie. Opinie i sugestie klientów pomogły nam w doskonaleniu usług i wprowadzaniu rozwiązań dopasowanych do ich potrzeb. Cieszymy się, że wyniki badań potwierdzają słuszność obranych przez nas kierunków, a przedsiębiorcy są zadowoleni ze współpracy z nami.
– powiedział Konrad Klimek, prezes zarządu KUKE Finance.

Wyniki badania NPS wskazują, że firma świadczy usługi na poziomie satysfakcjonującym klientów. Dominują wśród nich promotorzy – wskaźnik Net Promoter Score (NPS) sięgnął 65 punktów. Wskaźnik ten wyraża stopień lojalności klientów oraz ich skłonności do polecania firmy i jej produktów, a także ich zadowolenia z wybranych obszarów współpracy.

Klienci doceniają KUKE Finance przede wszystkim za jakość obsługi. Podkreślają dostępność, rzetelność, profesjonalizm pracowników. Wskazują też na szybkość ich działania i reagowania na zgłaszane problemy. Przedsiębiorcy korzystający z usług KUKE Finance doceniają przy tym indywidualne podejście i wysoki poziom komunikacji ze strony pracowników firmy.

– Bardzo nas cieszą wysokie oceny naszych kompetencji wśród klientów. Doceniają oni nasze profesjonalne podejście do współpracy, a także to, że jesteśmy przy tym innowacyjni, pracowici i rzetelni. Celem nas wszystkich – całego zespołu KUKE Finance było, jest i będzie świadczenie usług najwyższej jakości. Jesteśmy i pozostaniemy faktorem uniwersalnym, ze szczególnymi kompetencjami we wspieraniu międzynarodowej ekspansji. Dzięki naszej bliskiej współpracy z KUKE polscy przedsiębiorcy ze wszystkich segmentów i branż mają do dyspozycji użyteczne narzędzia do bezpiecznego rozwijania biznesu w kraju i zagranicą, tak w okresie koniunktury, jak i rynkowych zawirowań.
– dodał Konrad Klimek, prezes zarządu KUKE Finance.

Specjalnością KUKE Finance jest wspieranie polskich przedsiębiorstw w utrzymaniu płynności finansowej, połączonej z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa transakcji handlowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Firma finansuje należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahentów oraz faktoringu z regresem i odwrotnego z gwarancjami płatniczymi KUK

Wysoki wskaźnik Net Promoter Score oznacza, że KUKE Finance cieszy się zarówno lojalnością klientów, jak również wysokimi ocenami usług świadczonych przez firmę. Gotowość do polecania firmy przez odbiorców, wynika z ich pozytywnych doświadczeń, satysfakcji z obsługi, jakości produktów oraz ogólnego zaufania do marki.