KUKE Finance Faktorem Roku według Home&Market

16.04.2024 Aktualności

KUKE Finance otrzymało wyróżnienie „Faktor Roku”, przyznane przez magazyn ekonomiczny Home&Market. Redakcja wyróżniła firmy faktoringowe, które w ocenie jury nadają ton rozwojowi tego rynku w Polsce.

To kolejne trofeum, które trafiło do KUKE Finance. Po drugim z rzędu prestiżowym tytule „Diament Forbesa”, przyznanym przez redakcję magazynu Forbes Polska, spółka została także „Faktorem Roku” według miesięcznika Home&Market. W uzasadnieniu werdyktu redakcja napisała: „Za dekadę dynamicznego rozwoju i 26 mld zł finansowania udzielonego przedsiębiorcom”.

– „Faktor Roku” Home&Market to kolejne wyróżnienie przyznane w ostatnim czasie KUKE Finance. Ogromnie cieszymy się, że możemy wspierać polskie firmy w utrzymaniu płynności finansowej, połączonej z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa transakcji handlowych zarówno w kraju, jak i za granicą, a nasza praca spotyka się z uznaniem. Wyróżnienie jest dla nas tym cenniejsze, że otrzymujemy je w roku jubileuszu 10-lecia naszej działalności.
– powiedział Konrad Klimek, prezes zarządu KUKE Finance.

Home&Market to magazyn specjalizujący się w tematyce związanej z ekonomią, biznesem, inwestycjami, marketingiem i gospodarką. Stawia na prezentowanie wypowiedzi i analiz eksperckich, a także niezależnych opinii. W zestawieniu „Faktorzy Roku” redakcja wyróżniła firmy faktoringowe, które w ocenie kolegium redakcyjnego nadają rynkowi ton.

KUKE Finance w ciągu 10 lat udzieliło polski przedsiębiorcom ponad 26 mld zł finansowania. Firma wykupiła przez ten czas prawie 1,5 mln faktur. Dzięki temu weszła do grona faktorów najbardziej liczących się na rynku. Obecnie finansuje działalność polskich przedsiębiorstw na kwotę 16 mln zł dziennie.

Specjalnością KUKE Finance jest wspieranie firm w utrzymaniu płynności finansowej, połączonej z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeństwa transakcji handlowych zarówno w kraju, jak i za granicą. Finansuje należności w ramach wszystkich dostępnych na rynku rodzajów faktoringu. Zapewnia każdemu klientowi indywidualną opiekę i doradztwo. Posiada szczególne kompetencje we wspieraniu międzynarodowej ekspansji.