KUKE Finance – nowy gracz na rynku faktoringu

kuke finance faktoring
Rozmowa z Konradem Klimkiem, Prezesem Zarządu KUKE Finance, opublikowana na łamach Pulsu Biznesu w dniu 04.11.2014 r.

Patrząc na dynamiki wzrostu rynku faktoringowego w Polsce, powołanie spółki faktoringowej przez KUKE to chyba strzał w dziesiątkę?

Rzeczywiście biorąc pod uwagę rozwój rynku faktoringowego w Polsce jest to dla Grupy korzystne rozwiązanie. Według danych Polskiego Związku Faktorów za trzy kwartały 2014 roku obroty firm należących do Związku stanowiły wartość ponad 81 mld PLN w porównaniu do blisko 70 mld na koniec analogicznego okresu roku ubiegłego. To oznacza wzrost o ponad 16%. Jestem zatem pewny, iż 2014 rok będzie kolejnym rokiem dwucyfrowych wzrostów. Należy dodać, że w latach 2000-2013 roczna wartość realizowanych obrotów faktoringowych wzrosła blisko 20-krotnie, notując w całym tym okresie stale dodatni średnioroczny wskaźnik wzrostu na poziomie 27%. Mimo tak imponujących wyników w poprzednich latach, nadal istnieje duży potencjał rozwoju faktoringu w Polsce. Według statystyk przygotowanych przez PZF na koniec roku 2013 z faktoringu korzystało blisko 5,5 tys. Klientów. Po III kwartałach tego roku liczba ta wzrosła do 6,15 tys. spółek, co również jest bardzo dobrym wynikiem. Zakłada się, iż potencjał faktoringowy, czyli liczba firm, które mogą skorzystać z faktoringu wynosi około  50-60 tys. spółek. Tort do podziału jest zatem duży i uważam, że dotyczy on zwłaszcza sektora MŚP, który jest dla nas najbardziej interesujący.

Od kiedy firmy będą mogły korzystać z usług KUKE Finance?

KUKE Finance Spółka Akcyjna rozpoczęła działalność operacyjną z początkiem listopada tego roku. Mogę powiedzieć, że już podpisaliśmy pierwszą umowę faktoringu z firmą produkcyjną na finansowanie należności na kontrahentów z Rosji i z Czech. Jest to umowa faktoringu pełnego w oparciu o ubezpieczenie należności handlowych realizowane przez naszego jedynego akcjonariusza, czyli przez KUKE. Zawarcie kolejnych umów, które również opierają się na polisach KUKE jest tuż przed nami. Jesteśmy gotowi na współpracę z Klientami pod każdym względem. Po pierwsze, posiadamy wysoko wykwalifikowaną kadrę, mającą bogate doświadczenie w faktoringu. Po drugie, zaimplementowaliśmy najnowsze rozwiązania IT niezbędne do obsługi transakcji faktoringowych zarówno po stronie Klienta jak i naszej. Posiadamy również konieczne z punktu widzenia instytucji faktoringowej finansowanie. Nie pozostaje mi zatem nic innego jak zaprosić przedsiębiorców do kontaktu z KUKE Finance, zapoznania się z naszą ofertą i współpracy. Namawiam również do odwiedzania naszej strony www.kuke-finance.pl.

Kto będzie odbiorcą waszych usług?

Nasza misja, która jest komplementarna do misji KUKE brzmi następująco: „KUKE Finance tworzy warunki sprzyjające promocji polskiego eksportu i wzmocnieniu pozycji polskich przedsiębiorców poprzez zapewnienie dostępu do finansowania zewnętrznego”. Chodzi tu właśnie o finansowanie udzielane w ramach oferowanych przez nas wszystkich rodzajów faktoringu. Nastawiamy się na ścisłą współpracę z sektorem MŚP, choć na większe transakcje z wyższymi limitami również jesteśmy gotowi, zarówno w zakresie bieżącej obsługi jak i finansowania. Na obecnym etapie działalności, naszą grupę docelową stanowią firmy prowadzące księgi handlowe na podstawie Ustawy o rachunkowości, współpracujące ze stałymi partnerami – kontrahentami z Polski i zagranicznymi podmiotami, również ze Wschodu.

Co dokładnie chcecie zaproponować rynkowi?

Proponujemy wszystkie dostępne obecnie na rynku usług faktoringu rozwiązania, w szczególności faktoring pełny przy wykorzystaniu polis Klientów zawartych z KUKE, faktoring pełny na polisie Faktora, czyli naszej spółki, faktoring niepełny (z regresem), a także od przyszłego roku faktoring odwrotny. Chcemy, żeby naszym sztandarowym produktem był faktoring pełny w oparciu o polisę Klienta w KUKE. Widzimy po wynikach innych faktorów, zwłaszcza tych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów, notabene którego KUKE Finance jest również członkiem od września tego roku, iż zdecydowanie rośnie rola faktoringu pełnego i stanowi już blisko połowę całości obrotów generowanych przez spółki faktoringowe. To oznacza, że przedsiębiorcy są coraz bardziej świadomi występujących ryzyk i szukają takich rozwiązań, które oprócz finansowania bieżącej działalności spółki, zapewnią jej również bezpieczeństwo, właśnie poprzez ubezpieczenie należności, a także ich monitoring i inkaso. Myślę, że firmy poszukują optymalizacji ryzyka handlowego szczególnie wobec zagranicznych kontrahentów, w szczególności odbiorców z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu itd. Takie rozwiązania również jesteśmy w stanie zaproponować.

Jakie są mocne strony KUKE Finance?

Naszą mocną stroną jest bez wątpienia nasza przynależność do grupy KUKE. Zdecydowana większość instytucji faktoringowych w Polsce jest powiązana z bankami. My, jako druga spółka na rynku krajowym, jesteśmy powiązani z ubezpieczycielem i to takim, który, oprócz klasycznego ubezpieczenia transakcji handlowych, jako jedyny w Polsce prowadzi ubezpieczenia eksportowe gwarantowane przez Skarb Państwa. To stawia KUKE Finance w dobrej sytuacji i powoduje, iż zdecydowaną większość produktów oferowanych przez spółkę matkę możemy wykorzystać w celu przygotowania dla Klientów szybkich i elastycznych rozwiązań w zakresie faktoringu pełnego. Oprócz tego, ponownie pochwalę się wykwalifikowaną, doświadczoną kadrą, mało uciążliwymi i jednocześnie jasnymi procedurami a także nowoczesnymi i sprawdzonymi rozwiązaniami IT dla naszych Klientów i dla naszej spółki. Te wszystkie elementy powodują, że współpraca w ramach umowy faktoringu powinna od samego początku być satysfakcjonująca dla obu stron i przynosić oczekiwane korzyści.