KUKE Finance rośnie pomimo pandemii

03.02.2021 Aktualności

Trudny rok dla branży faktoringowej KUKE Finance zamyka 24-procentowym wzrostem obrotów.

Ogólnoświatowy kryzys wywołany pandemią koronawirusa osłabił tempo wzrostu polskiego rynku faktoringowego. Przez 10 lat rósł on średnio 20 proc. rocznie. W ubiegłym roku faktorzy musieli jednak zmierzyć się ze spadkiem wolumenu obrotów, spowodowanym specyficzną sytuacją, w której znaleźli się ich klienci. Wielu przedsiębiorców miało kłopoty z pozyskaniem nowych zamówień i realizacją dostaw, co wymusiło rewizję ich dotychczasowych planów sprzedażowych.

KUKE Finance udało się utrzymać na ścieżce wzrostowej i zamknąć 2020 r. z wynikiem 3,1 mld zł sfinansowanych należności, czyli 24 proc. więcej niż rok wcześniej. Spółka zwiększyła liczbę nabytych faktur (o 24 proc.) oraz liczbę kontrahentów objętych faktoringiem (o 19 proc.). Wzrosła także liczba klientów (o 10 proc.).

Konrad Klimek, prezes KUKE Finance:

„Rok 2020 wymusił na nas szybkie dostosowanie się do nowych realiów gospodarczych, społecznych i biznesowych. Wyniki KUKE Finance pokazują, że działaliśmy skutecznie na rzecz naszych klientów, szybko reagując na ich nowe potrzeby, pomagając im utrzymać płynność, rozwijać biznes m.in. poprzez poszukiwanie nowych rozwiązań i nowych rynków. Niezmiennie naszym kluczowym produktem był i jest faktoring pełny, czyli z ubezpieczeniem należności, stanowiący aż 77 proc. naszego portfela. Duża popularność tego rozwiązania wynika z faktu, że oferujemy go w atrakcyjnym modelu i na atrakcyjnych warunkach, korzystając ze ścisłej współpracy z naszym właścicielem – KUKE. Od II kwartału 2020 r. zaobserwowaliśmy wzmożone zainteresowanie usługami ubezpieczenia należności połączonymi z funkcją finansowania wierzytelności, co było efektem pojawienia się niepewności wywołanej wybuchem pandemii i jej wpływu na sytuację gospodarczą i kondycję finansową krajowych i zagranicznych odbiorców.

Ważnym wydarzeniem w minionym roku było uruchomienie pierwszego w Europie programu gwarancji dla klientów branży faktoringowej zatwierdzonego przez Komisję Europejską. Program został wypracowany pod auspicjami Polskiego Związku Faktorów i Banku Gospodarstwa Krajowego. KUKE Finance jako jeden z pierwszych faktorów zawarł umowę portfelowej linii gwarancyjnej z BGK. System gwarancji zachęca firmy faktoringowe do finansowania polskich przedsiębiorstw pomimo wzrostu ryzyka. Tym samym ułatwia przedsiębiorcom, których sytuacja finansowa skomplikowała się na skutek obecnego kryzysu, dostęp do szybkiego finansowania w postaci faktoringu”.

Z usług KUKE Finance najczęściej korzystały firmy z branży metalowej (27 proc.) oraz przedsiębiorcy zajmujący się handlem hurtowym (15 proc.). Znaczący udział w portfelu osiągnęły także branże: meblarska, chemiczna (po 9 proc.), maszynowa, paliwowa, górnicza (po 7 proc.) i spożywcza (6 proc.). Ponad 80 proc. należności sfinansowanych przez KUKE Finance pochodziło z obrotu krajowego.