Limity faktoringowe KUKE Finance z gwarancjami BGK

18.09.2020 Aktualności

KUKE Finance jako jeden z pierwszych faktorów w Polsce zawarł umowę portfelowej linii gwarancyjnej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Polskie firmy faktoringowe i ich klienci mogą korzystać od niedawna z pierwszego w Europie programu gwarancji dla klientów branży faktoringowej zatwierdzonego przez Komisję Europejską. BGK będzie gwarantował spłatę do 80 proc. wartości limitów przyznanych przez faktorów w ramach umów faktoringu z regresem i faktoringu odwrotnego, które faktorzy przyznali swoim klientom po 1 marca, a więc wraz z pojawieniem się kryzysu wywołanego pandemią. System gwarancji zachęca firmy faktoringowe do kontynuacji finansowania polskich przedsiębiorstw pomimo znacznego wzrostu ryzyka. Tym samym ułatwi przedsiębiorcom, których sytuacja finansowa skomplikowała się na skutek obecnego kryzysu, dostęp do finansowania w postaci faktoringu.

Gwarancje będą udzielane do końca roku ze środków Funduszu Gwarancji Płynnościowych BGK. Całkowita wartość programu wynosi 11,5 mld zł. Program powstał przy ścisłej współpracy z Polskim Związkiem Faktorów (PZF), którego członkiem od 2014 roku jest KUKE Finance.

Konrad Klimek, prezes KUKE Finance i wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF:

„Program gwarancji faktoringowych to sukces całego rynku skupionego wokół PZF i efekt bardzo dobrej współpracy branży z BGK. Podpisana przez nas umowa przekuwa założenia programu w konkretne korzyści dla obecnych i przyszłych klientów KUKE Finance. Dzięki temu rozwiązaniu możemy oferować finansowanie dla nowych klientów oraz utrzymywać lub zwiększać finansowanie dla współpracujących z KUKE Finance faktorantów przy zachowaniu bardzo korzystnych warunków. Jest to niezwykle ważne w okresie walki ze skutkami pandemii COVID-19. Część rządowych programów pomocy dla firm będzie stopniowo wygasać, ale w to miejsce przedsiębiorcy mogą liczyć na dodatkowy zastrzyk płynności ze strony faktorów. Zachęcamy wszystkie firmy do skorzystania z programu, który wygasa z końcem roku”.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie BGK.