Na co zwrócić uwagę wybierając faktora

05.01.2023 ABC faktoringu

Od kilku lat obserwujemy dynamiczny rozwój rynku faktoringu w naszym kraju. Rosnąca popularność tej formy finansowania działalności przedsiębiorstwa powoduje, że zwiększa się także liczba podmiotów oferujących usługę faktoringu. Obecnie finansowanie wierzytelności oferuje ok. 30 firm, warto zatem uważnie przeanalizować co proponuje nam rynek. Przed wyborem firmy faktoringowej ważne jest, aby zwrócić uwagę również na inne czynniki niż tylko same warunki cenowe usługi.

Zdecydowana większość, bo aż 14 z 22 faktorów zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów, jest bezpośrednio powiązana z bankami. Z reguły są to duże firmy, często wykorzystujące sieć placówek macierzystego banku do akwizycji klientów. W sytuacji, w której przedsiębiorca korzysta już z produktów kredytowych swojego banku, wybierając dostawcę faktoringu warto rozważyć skorzystanie z usług innej firmy, umożliwia to bowiem dywersyfikację źródeł finansowania. Faktoring oferowany jest także przez firmy powiązane z podmiotami specjalizującymi się w ubezpieczaniu należności oraz windykacji. Analiza oferty produktowej firmy, z którą powiązany jest faktor może wykazać, że usługi oferowane w ramach powiązanych spółek będą lepiej spełniać potrzeby klienta oraz będą lepiej pasować do specyfiki prowadzonego przez niego biznesu.

Faktoring: Specjalistyczne nisze

Wysoka dynamika rozwoju rynku faktoringowego w Polsce powoduje, że faktorzy zaczynają szukać swoich specjalistycznych nisz jeżeli chodzi o dobór klientów, którym udzielają finansowania. Nisze te mogą obejmować określone branże lub profil faktoranta. Ma to ścisły związek z apetytem na ryzyko finansowanej transakcji, jakie faktor gotów jest zaakceptować. Na ryzyko wpływają głównie dwa czynniki: jakość wierzytelności (terminowość spłat, rozproszenie portfela, występujące korekty, historia współpracy, kraje z których pochodzą odbiorcy) oraz sytuacja finansowa faktoranta. Większy apetyt na ryzyko jest oczywiście rekompensowany wyższym kosztem usługi, jednak w przypadku wysokiej rentowności biznesu prowadzonego przez klienta tego typu faktoring może przełożyć się na wzrost przychodów i rozwój firmy korzystającej z finansowania.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca zainteresowany jest faktoringiem eksportowym, warto przeanalizować doświadczenie faktora na rynkach międzynarodowych, a także możliwość finansowania i ubezpieczenia kontrahentów z poszczególnych krajów. Na dzień dzisiejszy zdecydowana większość faktorów finansuje kontrahentów z krajów wysokorozwiniętych. Trudniej natomiast znaleźć firmę faktoringową, która w swojej ofercie posiada finansowanie odbiorców na przykład z rynków wschodnich, takich jak Rosja, Białoruś czy Ukraina.

Faktoring: Codzienna współpraca

Ostatnim czynnikiem, na który należy zwrócić uwagę jest kwestia codziennej współpracy z faktorem. Przy dużej ilości odbiorców funkcjonujących w ramach umowy faktoringu, a co za tym idzie dużej ilości faktur, bardzo istotnym elementem jest system wymiany informacji pomiędzy klientem a firmą faktoringową. Warto zatem przyjrzeć się rozwiązaniom technologicznym oferowanym przez faktora. Dzisiejsze systemy faktoringowe dają możliwości rejestrowania faktur, generowania raportów, zaciągania z systemu finansowo–księgowego klienta informacji na temat nowo powstałych wierzytelności oraz ich automatyczne wysyłanie do faktora. Tego typu rozwiązania informatyczne powodują, że faktoring nie jest pracochłonny dla działu księgowego klienta i może przełożyć się na oszczędności dla firmy. Przedsiębiorca poszukujący faktora powinien sobie również odpowiedzieć na pytanie, czy struktura organizacyjna spółki faktoringowej zapewnia optymalną obsługę i decyzyjność. Nie mniej ważnym elementem od ułatwień technicznych jest bowiem szybkie i sprawne reagowanie na potrzeby klienta. Gwarantuje to między innymi możliwość bezpośredniego kontaktu z osobą odpowiedzialną za obsługę umowy po stronie faktora.