Pierwszy stażysta Polskiego Związku Faktorów przyjęty do KUKE Finance

01.08.2019 Aktualności

Polski Związek Faktorów rozpoczął program stażowy dla studentów kierunków ekonomicznych i biznesowych. Dzięki programowi studenci mogą podjąć praktykę w jednej z działających w Polsce firm faktoringowych. Pierwszy stażysta został przyjęty do KUKE Finance.

Konrad Klimek, prezes KUKE Finance i wiceprzewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF:

„PZF koordynuje program stażowy, w ramach którego przyjmuje studentów chętnych do odbycia płatnych praktyk i kieruje ich do faktorów zainteresowanych pozyskaniem stażystów. Pierwszy stażysta odbywa trzymiesięczną praktykę w Biurze Ryzyka oraz Biurze Zarządzania Należnościami KUKE Finance.F. Zapraszamy kolejnych studentów do współpracy ze spółkami zrzeszonymi w PZF”.

Szczegóły uczestnictwa dostępne są na stronie internetowej PZF.