Polska tarcza faktoringowa pierwszą w Europie

Komisja Europejska zatwierdziła polski program wsparcia przedsiębiorstw dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa, oparty na faktoringu. Wartość programu to 11,5 mld zł.

Jarosław Jaworski, przewodniczący komitetu wykonawczego Polskiego Związku Faktorów:

„To ogromny sukces Polskiego Związku Faktorów i wszystkich członków naszego samorządu branżowego. Tuż po wybuchu pandemii, gdy oczywiste stało się, że zamrożenie gospodarki będzie silnym ciosem dla polskich przedsiębiorców, rozpoczęliśmy rozmowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, w sprawie objęcia finansowania faktur tarczą antykryzysową. Właśnie udało się wcielić nasz pomysł w życie. Jesteśmy pierwszym europejskim rynkiem, na którym pomoc dla firm będzie realizowana w oparciu o faktoring”.

Związek przedstawił więc propozycje wsparcia przedsiębiorczości w Polsce przez rynek faktoringowy w okresie epidemii koronawirusa. Jedną z nich było objęcie finansowaniaw formie faktoringu z regresem oraz faktoringu odwrotnego programem Funduszu Gwarancji Płynnościowych, zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Konrad Klimek, wiceprzewodniczący komitetu wykonawczego PZF i prezes KUKE Finance:

„Spotkaliśmy się ze zrozumieniem ze strony rządowej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego i przygotowaliśmy wspólnymi siłami pierwszy w Europie program pomocowy dla przedsiębiorców oparty na faktoringu. To sukces całego rynku skupionego wokół PZF i efekt kilkumiesięcznej, wytężonej pracy nad stworzeniem programu spełniającego twarde unijne kryteria”.

Nowy program BGK będzie działał tak, jak sprawdzone i dobrze znane gwarancje portfelowe, np. gwarancje de minimis. BGK podpisze z faktorami (bankami lub firmami faktoringowymi) umowy portfelowe oraz przyzna im limity gwarancyjne. Z tych limitów faktorzy będą mogli korzystać, obejmując gwarancjami BGK udzielane przedsiębiorcom limity faktoringowe. Program będzie skierowany do wszystkich firm, niezależnie od branży i wielkości.

Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego:

„Rolą Banku Gospodarstwa Krajowego jest wsparcie przedsiębiorców w czasie kryzysu. Do tej pory 26 tysięcy firm skorzystało z pakietu pomocowego BGK. Nowe rozwiązanie, które wypracowaliśmy wspólnie z faktorami, bazuje na mechanizmie gwarancyjnym. Współpraca BGK z faktorami zapewni płynność firmom i umożliwi bieżącą regulację zobowiązań”.

Firmy faktoringowe od ponad ćwierć wieku wspierają polskich przedsiębiorców w prowadzeniu działalności. Finansują ich rozwój i zapewniają środki na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb. Umożliwiają zamianę należności wynikających z wystawionych faktur na gotówkę. Pozwala to skutecznie zabezpieczyć płynność finansową i uniknąć zatorów płatniczych. Z ich usług korzysta już 18 tys. firm w Polsce.

Faktoring należy do usług, z których przedsiębiorcy korzystają po to, aby w prosty sposób i w krótkim czasie pozyskać gotówkę na bieżące zobowiązania. Sięgają po to rozwiązanie w przypadku, gdy wystawione przez nich faktury mają odroczone terminy płatności. Usługa stanowi alternatywę dla kredytu bankowego dla firm lub jego uzupełnienia.

W I półroczu tego roku skupili faktury o wartości ponad 135 mld zł i jako jedyny sektor rynku finansowego zanotowali wzrost.

W czasie kryzysu, kiedy bieżąca sprzedaż towarów i usług ulega bardzo istotnym spadkom, „łatanie” luki płynnościowej tylko za pomocą kredytów lub innego finansowania dłużnego, powoduje dalsze zadłużanie się firm przy spadku obrotów. To powoduje pogorszenie ich sytuacji.

Dariusz Steć, dyrektor wykonawczy PZF:

„W przypadku faktoringu mamy sytuację odmienną. Tu istotą jest „odmrażanie” środków finansowych poprzez zamianę należności na gotówkę. I to jest największą zaletą tej usługi w obecnych czasach, co zresztą zostało potwierdzone podczas kryzysu finansowego w latach 2008/2009”.