Rynek faktoringu w Polsce w 2014 roku

Firmy faktoringowe w Polsce zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) wykupiły wierzytelności o wartości 114,4 mld zł, co oznacza wzrost o 17,3% w skali roku. Dwucyfrowy wskaźnik wzrostu jest dowodem utrzymania się silnego trendu wzrostowego na polskim rynku faktoringu.

Skumulowana wartość obrotów po czterech kwartałach 2014 roku odnotowana przez 22 faktorów zrzeszonych w PZF była wyższa o 17,3% w porównaniu do roku 2013. (Przypomnijmy, w roku 2013 rynek wzrósł o 15,5%.) Silny, wzrostowy trend odnotowany w okresie 2009-2013 jest utrzymany a faktoring jest nadal najszybciej rozwijającą się branżą sektora usług finansowych w Polsce.

– czytamy w komunikacie PZF.

W 2014 roku firmy faktoringowe w Polsce sfinansowały 5,47 milionów faktur, zaś z faktoringu skorzystało 6 314 klientów (fakt orantów). W serwisowanych umowach było 127 196 kontrahentów (dłużników).

Jeżeli chodzi o rodzaje faktoringu, największe obroty faktorzy odnotowali w ramach faktoringu krajowego niepełnego (z regresem) – wartość obrotów ukształtowała się na poziomie 47,6 mld zł. Obroty faktoringu krajowego pełnego (bez regresu) wyniosły 42,6 mld zł. Obroty faktoringu eksportowego wyniosły 22,5 mld zł, zaś importowego 1,6 mld zł.

Liderami rynku faktoringu w Polsce są ING Commercial Finance (15% udziału), Raiffeisen Polbank (14%) i BZ WBK Faktor (13%).

Rok 2014 był dobry dla branży w Polsce a utrzymujące się zainteresowanie faktoringiem jest zjawiskiem naturalnym. Firmy coraz chętniej i coraz liczniej wybierają tę usługę finansową. Jest to bardzo skuteczne rozwiązanie wielu problemów wynikających z obrotów handlowych realizowanych na warunkach odroczonego terminu zapłaty. Faktoring udostępnia sprzedającym pozakredytowe środki finansowe i równocześnie daje możliwość zabezpieczenia się przed ryzykiem złych długów. Polski faktoring szybko rośnie. Wzrost branży mierzony wskaźnikiem penetracji PKB, osiągnął w 2013 roku 8,42%. Wartość wskaźnika jest bliska średniej w Europie (9,5%), jest natomiast wyższa niż wskaźnik globalny (4,49%.).

– mówi Mirosław Jakowiecki, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF.