VI Międzynarodowy Kongres Faktoringu

18.09.2015 Aktualności

Faktorzy sięgają po faktury o coraz mniejszych nominałach i kierują ofertę do co coraz mniejszych klientów. Powinni też lepiej wykorzystać możliwość finansowania polskiego eksportu. To dwa główne wnioski, które zostały sformułowane podczas VI Międzynarodowego Kongresu Faktoringu zorganizowanego przez Polski Związek Faktorów (PZF).

Polski rynek faktoringowy jest jednym z najszybciej rozwijających się w Europie. Wskaźnik wzrostu obrotów polskich faktorów od kilku lat osiąga dwucyfrowe wartości. Wartość wierzytelności sfinansowana przez firmy faktoringowe zrzeszone w PZF po pierwszym półroczu bieżącego roku wzrosła o 18,9% w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku. W tym samym okresie średnia wartość sfinansowanej faktury spadła o 6% i wyniosła 20 tys. zł. Jak zauważył Dariusz Steć, przewodniczący Komitetu Wykonawczego PZF, liczba faktur rośnie szybciej niż obroty faktoringowe, co oznacza, że faktorzy sięgają po faktury o coraz mniejszych nominałach. Coraz mniejsi klienci napędzają również wzrost rynku usług faktoringowych w naszym kraju.

Imponująco prezentowały się dane przedstawiające tempo wzrostu faktoringu eksportowego, który w pierwszym półroczu 2015 r. osiągnął wzrost na poziomie blisko 32%. Po głębszej analizie widać jednak, że faktoring finansuje zaledwie 4% polskiego eksportu. Wśród barier rozwoju faktoringu eksportowego wskazano ciągłe postrzeganie przez faktorów tej formy faktoringu jako bardziej ryzykownej od faktoringu krajowego. Nadal też słabo rozwinięty na polskim rynku jest faktoring eksportowy w systemie dwóch faktorów. Bariery nie stanowią natomiast koszty, które są zbliżone do kosztów finansowania należności w kraju. Przedstawiciele firm faktoringowych byli zgodni, że należy akcentować korzyści jakie daje eksporterowi faktoring, czyli możliwość ograniczenia ryzyka walutowego i pomoc faktora w procesie zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie.

VI Międzynarodowy Kongres Faktoringu odbył się 17 września 2015 r. w Warszawie z udziałem przedstawicieli 24 firm faktoringowych zrzeszonych w PZF oraz zagranicznych ekspertów z branży.