Wyniki firm faktoringowych w 2016 roku

W 2016 roku KUKE Finance sfinansowała obrót o wartości 1 064 mln zł, co w porównaniu z rokiem 2015 (260 mln zł) stanowiło wzrost o 309%. Tym samym KUKE Finance odnotowała najwyższą dynamikę wzrostu obrotów spośród firm zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów.

Po czterech kwartałach 2016 r. faktorzy z Polskiego Związku Faktorów zrealizowali obroty o łącznej wartości 158,2 mld zł. W porównaniu do ubiegłego roku jest to wzrost o 20,6%. Polski rynek faktoringu nieprzerwanie od 2009 roku wykazuje dwucyfrową dynamikę wzrostu.

W roku 2016 r. najszybciej rozwijał się faktoring eksportowy, z dynamiką 31%. Silny, 25% wzrost, odnotował też faktoring pełny. Te dwie odmiany faktoringu były motorem wzrost rynku. Oznacza to że, klienci firm faktoringowych doceniają usługę, która zapewnia bezpieczeństwo obrotu handlowego, zarówno w kraju jak i zagranicą. Faktoring pełny to usługa, w ramach której faktor finansuje, rozlicza i realizuje inkaso należności od kontrahentów , a dodatkowo przejmuje ryzyko braku zapłaty odbiorcy za dostarczony towar lub wykonaną usługę.

Za danych opublikowanych przez PZF wynika, że w 2016 roku z faktoringu skorzystało 7 853 klientów (7 046 w roku 2015) tj. Faktorzy sfinansowali 7,5 miliona faktur (6,5 mln w roku. 2015) wystawionych dla ponad 172 tys odbiorców.

W przekroju sektorowym najchętniej z usługi faktoringu korzystały firmy produkcyjne i dystrybucyjne.