Zarząd KUKE Finance powołany na kolejną kadencję

24.06.2020 Aktualności

W piątek 19 czerwca br. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KUKE Finance jednogłośnie zdecydowało o powołaniu zarządu spółki na nową kadencję. W jego skład wchodzą prezes zarządu Konrad Klimek i wiceprezes zarządu Arkadiusz Skowroń.

Konrad Klimek, prezes KUKE Finance:

„Jednogłośna decyzja o powierzeniu nam sterów spółki na kolejną, trzyletnią turę przyjmujemy jako wyraz zaufania dla realizowanej przez KUKE Finance strategii rozwoju, której celem jest uzyskanie stabilnej pozycji rynkowej jako faktora pierwszego wyboru w sektorze MŚP. Chcemy utrzymać tempo wzrostu obrotów na poziomie przekraczającym dynamikę rynkową. W pierwszym kwartale tego roku udało nam się osiągnąć ten cel z nawiązką, będąc drugą najszybciej rosnącą spółką faktoringową na rynku, ale zdajemy sobie sprawę, że obecna rzeczywistość gospodarcza nie ułatwi nam tego zadania. Zależy nam również aby w perspektywie kolejnych dwóch lat zwiększyć udział należności eksportowych w portfelu spółki”.

KUKE Finance została powołana dożycia w 2014 roku. Oferuje wszystkie dostępne na rynku rodzaje faktoringu, ze szczególnym uwzględnieniem faktoringu pełnego, czyli z przejęciem ryzyka niewypłacalności kontrahenta. Jest członkiem Polskiego Związku Faktorów, gdzie Konrad Klimek pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komitetu Wykonawczego PZF.