Zmiana w Zarządzie Kuke Finance od 01.01.2023

06.01.2023 Aktualności

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KUKE Finance S.A. zdecydowało o powołaniu z dniem 01 stycznia 2023 Tomasza Ślagórskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Swoją dotychczasową 25 letnią karierę zawodową związał z sektorem ubezpieczeniowym, z czego ponad 20 lat pełnił funkcje menedżerskie w naszej spółce-matce.

W latach 2018-2022 wykonywał obowiązki Wiceprezesa Zarządu KUKE S.A., gdzie nadzorował departamenty księgowości, rozliczeń. kontrolingu, inwestycji kapitałowych, aktuariatu, reasekuracji oraz compliance.

Tomek od momentu powstania i rozpoczęcia działalności przez KUKE Finance ściśle współpracował z naszą Spółką pełniąc m.in. rolę nadzoru właścicielskiego.

Witamy Tomka na pokładzie KUKE Finance!