Cyfrowa transformacja w faktoringu: wyzwania i możliwości

Trudno wyobrazić sobie nowoczesnego przedsiębiorcę bez dostosowanych do jego działalności metod finansowania. Jedną z nich, popularną z uwagi na elastyczność, jest faktoring. Dla przedsiębiorców rozważających jego wykorzystanie w praktyce biznesowej mamy dobrą wiadomość: branża faktoringowa podlega obecnie zmianom związanym z transformacją cyfrową. Klienci mają do dyspozycji nowe rozwiązania, które usprawniają proces pozyskiwania środków. W dzisiejszym wpisie przedstawiamy możliwości, jakie przynosi cyfryzacja oraz wskazujemy wyzwania towarzyszące zmianom. Zapraszamy do lektury.

Na czym polega faktoring?

W modelowym ujęciu faktoring jest usługą łączącą dwa podmioty. Pierwszym z nich jest faktor, czyli firma zajmująca się skupianiem wierzytelności przedsiębiorcy. Drugim z kolei – faktorant, czyli sam przedsiębiorca zainteresowany uzyskaniem środków, jeszcze zanim wierzytelność stanie się wymagalna. Faktor otrzymuje za swoje usługi wynagrodzenie, np. w formie prowizji od transakcji czy abonamentu. W praktyce biznesowej wyróżnić można wiele różnych typów faktoringu, np. faktoring pełny (bez regresu), niepełny (z regresem) czy odwrócony. Tradycyjny faktoring jest szczególnie popularny w branżach, w których korzysta się z tzw. kredytu kupieckiego, czyli odroczenia terminu płatności (niekiedy nawet o kilkadziesiąt dni) za towary czy usługi.

Jakie możliwości stwarza cyfrowa transformacja w faktoringu?

Przedsiębiorcy mają obecnie do dyspozycji kilka różnych innowacji. Przyjrzyjmy się im bliżej.

Automatyzacja procesów obsługi

Zacznijmy od tego, że coraz więcej firm wprowadza automatyzację procesów obsługi. Dane między faktorem a faktorantem wymieniane są szybciej niż dotychczas przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Automatyzacji podlega w szczególności proces oceny ryzyka kredytowego transakcji zawieranych między przedsiębiorcą z partnerami. Na podstawie zalgorytmizowanej oceny łatwiej jest podjąć decyzję o udzieleniu finansowania czy zwiększeniu limitu.

Nowe oprogramowanie a faktury

W niektórych firmach wprowadza się również oprogramowanie służące do odczytywania danych zawartych na fakturach na podstawie przesłanych przez faktoranta zdjęć czy skanów (invoice OCR software). Oprogramowanie tego rodzaju rozpoznaje nie tylko litery w tekście ciągłym, ale również zawartość tabel i inne znaki.

Finansowanie pod ręką

Kontrola procesu finansowania jest dla przedsiębiorców niezwykle ważna. Aby ją ułatwić, faktorantom oferuje się aplikacje na urządzenia mobilne. Zapewniają one wygodny dostęp do najważniejszych informacji i pozwalają zaoszczędzić wiele czasu – przedsiębiorca nie musi bowiem każdorazowo kontaktować się z obsługą. W kontekście kontroli finansowania warto również wspomnieć o tym, że udostępniane przedsiębiorcy oprogramowanie pozwala zwykle wygenerować spersonalizowane raporty sprawozdawcze.

Digitalizacja faktoringu – po co?

Firmy faktoringowe stale udostępniają klientom nowe rozwiązania. Innowacje w faktoringu są przez nie wdrażane po to, aby zrealizować kilka celów.

Komfortowa obsługa

Dzięki nowym narzędziom poprawie ma ulec jakość współpracy między faktorem a faktorantem. Chodzi w tym przypadku nie tylko o przyspieszenie wymiany informacji, ale również zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów. Nowe technologie finansowe mają również za zadanie przyciągnąć kolejnych klientów – przedsiębiorców, którzy dotychczas nie korzystali z faktoringu. Do tej pory z usług korzystały głównie duże podmioty. Dziś rynek oferuje też rozwiązania skierowane do średnich i małych przedsiębiorców.

Usługi online – szybsze finansowanie

Być może najważniejszym celem cyfrowej transformacji, zwłaszcza z perspektywy faktoranta, jest skrócenie czasu oczekiwania na środki. Dzięki automatyzacji umowa zawierana jest szybciej (często dochodzi do jej zawarcia zdalnie), a firmom mniej czasu zajmuje rozpatrzenie napływających wniosków. „Uzyskaj środki w godzinę” przestaje być tylko hasłem reklamowym – w przypadku niektórych faktorów to już codzienność.

Organizacja firm faktoringowych

Nie można też zapominać o tym, że innowacje są szansą dla samych faktorów. Automatyzacja procesów ułatwia pracę osobom zatrudnionym w firmach faktoringowych – niektóre, najbardziej żmudne zadania, przejmuje oprogramowanie. Poprawa organizacji wewnątrz firmy prowadzi oczywiście do redukcji kosztów. Tym samym jest źródłem korzyści, jakie uzyskuje faktorant. Mniejsze koszty działalności firmy finansującej wpływają na obniżenie opłat, jakie powinien uiścić klient.

Nie zapominajmy o wyzwaniach

Bez wątpienia z cyfrową transformacją wiążą się nowe możliwości. Ich beneficjentami stają się zarówno faktoranci, jak i faktorzy. Na zakończenie warto jednak podkreślić, że dla podmiotów drugiego rodzaju – firm faktoringowych – innowacje oznaczają również nowe wyzwania. Te dotyczą przede wszystkim konieczności zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie przechowywanych danych, zwłaszcza że często stanowią one tajemnicę przedsiębiorstwa (w określonych sytuacjach tajemnicą objęta jest np. treść faktur). Zachowanie wysokiego standardu bezpieczeństwa jest również konieczne w trakcie zawierania umowy z faktorantem – firma powinna każdorazowo zweryfikować przyszłego klienta, co staje się szczególnie istotne w przypadku umów zawieranych online.

Nie można również zapominać o tym, że nad pracą oprogramowania musi czuwać człowiek – kontrola obejmuje np. aplikacje mobilne, które wymagają regularnych aktualizacji. W konsekwencji firma faktoringowa ponosi dodatkowe koszty związane z przeszkoleniem pracowników bądź zatrudnieniem nowych osób.

Sprawdź również: Faktoring cichy dla małych firm