Faktoring a zrównoważony rozwój biznesu

Stabilność finansowa niezależnie od zmieniającej się koniunktury na rynkach stanowi jeden z podstawowych fundamentów rozwoju każdego przedsiębiorstwa. W czasach ekonomicznych napięć i galopującej inflacji zrównoważony wzrost firm nabrał jeszcze większego znaczenia, jednak coraz częściej wymaga on sięgania po dodatkowe instrumenty z dziedziny finansowania. Jednym z narzędzi, które stymulują rozwój przedsiębiorstw, sprzyjając zachowaniu przez nie płynności, stał się faktoring. Dowiedz się, jak za jego pomocą poprawić stabilność finansową firmy i sprawdź, w jaki sposób faktoring wpływa na aspekty ESG w przedsiębiorstwie.

Faktoring – na czym polega i jakie są jego podstawowe rodzaje?

Faktoring to forma finansowania działalności gospodarczej, polegająca na sprzedaży wierzytelności z tytułu dostaw towarów lub usług. Faktor, czyli firma świadcząca usługi faktoringowe, wykupuje faktury od przedsiębiorcy. Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje faktoringu:

 1. Pełny, zwany inaczej faktoringiem właściwym – to usługa, w której faktor przejmuje pełną odpowiedzialność za wykupioną należność. Oznacza to, że faktorant, czyli przedsiębiorca, który sprzedał wierzytelność, nie ponosi ryzyka niewypłacalności dłużnika.
 2. Niepełny, określany faktoringiem z regresem – w tym modelu faktor nie przejmuje pełnej odpowiedzialności za wykupioną należność. Oznacza to, że faktorant może ponieść część lub całość strat w przypadku niewypłacalności dłużnika.

Faktoring pełny jest niewątpliwie usługą bardziej wszechstronną. Jest on szczególnie korzystny dla przedsiębiorców, którzy chcą utrzymać lub zwiększyć swoją płynność finansową, uzyskując natychmiastową gotówkę z tytułu wystawionych faktur sprzedażowych. Pozwala także ograniczyć ryzyko transakcyjne po stronie przedsiębiorcy, który nie musi obawiać się niewypłacalności dłużnika.

Faktoring w Polsce

Rynek faktoringu jest obecnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków produktów finansowych w Polsce. W 2022 roku jego wartość wyniosła 460,6 miliardów złotych, co stanowi wzrost aż o 27 proc. w porównaniu do roku 2021.

Wzrost rynku faktoringu w Polsce powodowany jest wieloma czynnikami, takimi jak m.in.:

 • rozwój gospodarczy, prowadzący do wzrostu obrotów handlowych i powstawania nowych firm,
 • zwiększenie konkurencyjności w wielu branżach, powodujące, że przedsiębiorcy muszą szukać nowych sposobów na poprawę płynności finansowej,
 • postęp technologiczny, który ułatwia korzystanie np. z faktoringu online.

W ostatnich latach czynnikiem wpływającym na zwiększenie zainteresowania faktoringiem stały się również ważne wydarzenia społeczno-polityczne, takie jak pandemia COVID-19, agresja Rosji na Ukrainę czy wysoka inflacja, które spowodowały, że w wielu przedsiębiorstwach wzrosło zainteresowanie instrumentami finansowymi służącymi utrzymaniu płynności finansowej.

Faktoring jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

Sprzedaż faktur może znacząco pomóc firmie w utrzymaniu oraz poprawieniu płynności finansowej, umożliwiając jej uzyskanie natychmiastowej płatności za dostarczone towary lub wykonane usługi. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą swobodnie dysponować swoimi środkami, przeznaczając je na rozwój działalności, inwestycje lub inne, dowolnie określone cele. Poprawa płynności finansowej jest istotnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju, ponieważ pozwala firmie na uniknięcie problemów finansowych, takich jak opóźnienia w płatnościach czy niewypłacalność.

Faktoring właściwy może pomóc firmie w zmniejszeniu ryzyka transakcyjnego, ponieważ w tym modelu to faktor przejmuje na siebie konsekwencje potencjalnej niewypłacalności dłużnika. Dzięki temu firma może skupić się na swojej bieżącej działalności, mając pewność szybkiego otrzymania płatności. Minimalizacja ryzyka finansowego jest niezwykle istotnym czynnikiem zrównoważonego rozwoju firm, pozwalając im na bezpieczniejsze prowadzenie działalności i ograniczenie ewentualnych strat.

Faktoring może również okazać się niezwykle pomocny przy budowaniu przewagi nad konkurencją, pozwalając firmie skutecznie rywalizować z podmiotami, które mają dostęp do większych zasobów finansowych. Dzięki natychmiastowej wymianie faktur sprzedażowych na gotówkę przedsiębiorstwo może np. inwestować w marketing, rozszerzać ofertę lub proponować swoim klientom korzystniejsze warunki płatności, co zwiększa jego rynkową atrakcyjność.

Faktoring a aspekty ESG

Co istotne, utrzymanie stabilnej kondycji firmowych finansów przekłada się nie tylko na zyski przedsiębiorstwa. Faktoring coraz częściej jest również wykorzystywany do wspierania aspektów ESG, która staje się jednym z priorytetów dla coraz większej liczby firm.

Zrównoważony rozwój środowiskowy

Dzięki faktoringowi firmy mogą finansować szereg działań z zakresu zrównoważonego rozwoju, np. inwestując w przyjazny dla środowiska sprzęt, maszyny czy pojazdy. Bardzo często z tego rodzaju instrumentów finansowych korzystają również przedsiębiorstwa wprowadzające na rynek innowacyjne technologie lub proekologiczne rozwiązania, jak również podmioty przeznaczające środki z faktoringu na kampanie edukacyjne czy zrównoważone gospodarowanie odpadami.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Faktoring może być również wykorzystywany do wspierania firm, które angażują się w działania społeczne. Firmy o stabilnej sytuacji finansowej znacznie częściej decydują się na podejmowanie szczytnych inicjatyw, takich jak wspieranie lokalnych społeczności czy prowadzenie działań z zakresu CSR, czyli społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zrównoważona odpowiedzialność korporacyjna

Płynność finansowa to ważny element rozwoju firm, które prowadzą odpowiedzialną działalność gospodarczą. Dysponujące środkami finansowymi na bieżące funkcjonowanie oraz realizację swojej misji przedsiębiorstwa chętniej podejmują się promowania postaw związanych z przestrzeganiem etyki biznesowej, przeciwdziałaniem wykluczeniu i dyskryminacji czy troską o środowisko naturalne.

Faktoring czy kredyt bankowy na sfinansowanie działalności?

Poszukując dodatkowego finansowania działalności gospodarczej, przedsiębiorcy często rozważają skorzystanie z kredytu bankowego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w zakresie elastyczności faktoring jest znacznie korzystniejszym instrumentem, z wielu powodów:

 • w trakcie ubiegania się o kredyt bank ocenia zdolność kredytową oraz analizuje historię przedsiębiorcy, a także jego aktualną płynność finansową,
 • przy zawieraniu umowy z firmą faktoringową ważniejsza niż zdolność kredytowa jest ocena ryzyka transakcyjnego, co daje możliwość skorzystania z faktoringu także podmiotom o ograniczonej zdolności kredytowej,
 • środki z faktoringu mogą zostać przeznaczone na dowolny cel,
 • faktorzy mogą finansować zobowiązania o różnej wartości, od kilku tysięcy do nawet kilku milionów złotych,
 • faktoring zapewnia elastyczne finansowanie zobowiązań z terminem kilkudniowym lub nawet kilkumiesięcznym,
 • korzystanie z faktoringu nie tylko nie obciąża zdolności kredytowej, ale może ją zwiększać, z uwagi na regularne przepływy gotówki i rosnące obroty przedsiębiorstwa.

W jakich sytuacjach i branżach warto korzystać z faktoringu?

Faktoring jest rozwiązaniem, które może być bardzo korzystne dla przedsiębiorców zarówno z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju firm, jak i w kwestii zapewnienia stabilnej sytuacji finansowej. Korzystanie z usług faktorów pozwala przedsiębiorcom uzyskiwać natychmiastową gotówkę w zamian za sprzedaż wierzytelności. Jest to szczególnie istotne dla tych podmiotów, które wystawiają faktury z długimi terminami płatności bądź doświadczają sezonowych wahań sprzedaży. Faktor, przejmując ryzyko niewypłacalności dłużnika, zwiększa komfort działania przedsiębiorcy, który może skupić się na swojej strategicznej działalności, nie martwiąc się o ryzyko nieotrzymania płatności. Wszystko to powoduje, że faktoring staje się szczególnie popularny w takich branżach, jak:

 • handel – jest często wykorzystywany przez firmy handlowe, które sprzedają towary z odroczonym terminem płatności,
 • budownictwo – coraz częściej firmy wygrywające przetargi na roboty budowlane korzystają z faktoringu w celu zabezpieczenia swoich należności, w związku z długimi terminami realizacji inwestycji,
 • transport – branża TSL jest przykładem sektora z wyjątkowo długimi terminami płatności za usługi. Faktoring odgrywa tu coraz ważniejszą rolę w procesie utrzymania płynności finansowej firm przewozowych i spedycyjnych. Faktoring dla firmy transportowej.

Faktoring nie tylko dla dużych firm

W przeszłości faktoring był uważany za rozwiązanie przeznaczone głównie dla wielkich przedsiębiorstw. Jednak w ostatnich latach obserwuje się wzrost popularności tego instrumentu także wśród małych i średnich firm, dla których nawet jedna nieopłacona faktura może stanowić poważny problem w zakresie utrzymania płynności finansowej. Warto pamiętać, że faktoring jest dostępny dla firm z różnych branż, bez względu na skalę prowadzonej działalności. Jeśli również chcesz skorzystać z tego elastycznego rozwiązania w swoim przedsiębiorstwie, skontaktuj się z nami już dziś. Sprawdź, jak możemy Ci pomóc.