Funkcja administracyjna faktoringu

11.11.2018 ABC faktoringu

Faktoring oszczędza czas i ułatwia zarządzanie należnościami. Faktoring to nie tylko finansowanie bieżącej działalności firmy. Faktoring pełni również funkcję administracyjną, która optymalizuje proces zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie.

Po pierwsze, faktor przejmuje od klienta prowadzenie rozliczeń z dłużnikami, monitoruje spłaty wierzytelności oraz inkasuje należności. W razie potrzeby firma faktoringowa wspiera klienta w ściąganiu zaległych płatności poprzez kierowanie pisemnych i telefonicznych upomnień do opóźniających się dłużników. Faktor dysponuje fachowym zapleczem windykacyjnym, dzięki czemu skuteczność takich działań jest większa niż gdyby była podejmowana przez samego przedsiębiorcę.

Po drugie, faktor zajmuje się badaniem wiarygodności i wypłacalności dłużników, a także analizuje terminowość dokonywanych przez nich płatności. Efektem tych działań są raporty, które pomagają przedsiębiorcy prawidłowo zarządzać sprzedażą. Może on świadomie podejmować decyzje o wydłużaniu lub skracaniu terminów płatności, kształtowaniu cen i rozwoju dalszej współpracy z odbiorcami.

Korzystanie z funkcji administracyjnej faktoringu ogranicza pracochłonność obsługi wierzytelności w firmie. Zasoby firmy przeznaczone na ten cel mogą być skierowane na obszar produkcji i sprzedaży, a przez to poprawić wyniki finansowe przedsiębiorstwa. Efekt racjonalizacji, jaki niesie ze sobą usługa faktoringu, oznacza przyspieszenie i uproszczenie procedur w firmie, a także możliwość obniżania kosztów związanych z obsługą wierzytelności.