Faktoring zyskuje coraz większą popularność

Już 26 tys. firm korzysta z faktoringu. Podmioty zrzeszone w Polskim Związku Faktorów (PZF) obsłużyły w 2021 r. o 41 proc. więcej przedsiębiorców niż rok wcześniej. Po faktoring sięga coraz więcej nie tylko dużych i średnich firm, ale także małych i mikro. Rosną też obroty obsługujących je faktorów. W całym 2021 r. sfinansowali oni działalność krajowych przedsiębiorstw na łączną kwotę 362,4 mld zł. Oznacza to wzrost obrotów branży o blisko 26 proc. Tylko raz w ciągu ostatnich 10 lat zanotowała ona większą dynamikę rozwoju.

Firmy należące do PZF osiągnęły w 2021 r. wzrost obrotów o 25,8 proc. Sfinansowały działalność krajowych przedsiębiorstw na łączną kwotę 362,4 mld zł.

Konrad Klimek prezes zarządu KUKE Finance i przewodniczący komitetu wykon:wczego PZF:
„Branża faktoringowa pokonała kryzys wywołany pandemią. Wszystkie wskaźniki cechujące nasz rynek powróciły do właściwych poziomów. Cieszymy się, że usługa faktoringu pełnego ponownie nieznacznie dominuje nad faktoringiem niepełnym. Oznacza to, że przedsiębiorcy starają się nie tylko zabezpieczać swoją płynność finansową, ale także zniwelować ryzyko niewypłacalności kontrahentów, którym wystawiają faktury. Wydaje się, że ubezpieczenie należności połączone z funkcją finansowania może mieć jeszcze większe znaczenie w tym roku i kolejnych latach. Niemal wszystkie firmy faktoringowe zrzeszone w PZF wygenerowały wyższe obroty niż przed rokiem. Składają się na to wyższe wolumeny sprzedaży u naszych klientów, a także wzrosty cen produktów i usług. Dzięki temu branża zwiększyła obroty w 2021 r. o 25 proc. To drugi najwyższy wzrost w ciągu ostatnich 10 lat. Lepszy zanotowaliśmy tylko w 2018 r. – mówi Konrad Klimek prezes zarządu KUKE Finance i przewodniczący komitetu wykonawczego PZF”.

Rośnie popularność faktoringu eksportowego. Według szacunków PZF w ubiegłym roku obroty w faktoringu eksportowym wzrosły o blisko 27 proc. z poziomu 50 mld zł do kwoty 63 mld zł. Pokazuje to rosnące zainteresowanie polskich firm poszukiwaniem nowych rynków zbytu za granicą. Eksporterów wciąż jest jednak stosunkowo niewiele. Szacuje się, że stanowią oni zaledwie 5 proc. polskich przedsiębiorstw. Zadaniem branży faktoringowej i PZF jest promowanie faktoringu międzynarodowego – w szczególności faktoringu eksportowego pełnego, czyli zabezpieczającego eksporterów przed ryzykiem niewypłacalności ich zagranicznych kontrahentów.

„Jesteśmy po to aby wspierać polskich przedsiębiorców i pomagać im w utrzymywaniu płynności, rozwijaniu biznesu, poszukiwaniu nowych rynków. Finansowanie działalności łączymy z podnoszeniem bezpieczeństwa obrotów handlowych. Dlatego wciąż rośnie nie tylko liczba przedsiębiorców sięgających po usługi firm faktoringowych, ale także liczba transakcji w ramach faktoringu pełnego” – dodaje Konrad Klimek.

Z usług firm należących do PZF korzysta obecnie 26 tys. krajowych przedsiębiorstw. Wystawiły one ponad 21 mln faktur, na podstawie których faktorzy udzielili finansowania. Finansowanie w formie faktoringu wybierają przeważnie firmy produkcyjne i dystrybucyjne. Aż ośmiu na dziesięciu klientów korzystających z usług faktoringowych wywodzi się z tych dwóch grup podmiotów. Wystawiają one na ogół faktury na znaczące kwoty oraz z dłuższymi terminami płatności, co sprawia że środki na ich bieżącą działalność pozostają w „zamrożeniu”. Faktoring pozwala im na szybki dostęp do gotówki i regulowanie bieżących zobowiązań. Dzięki temu mogą bez zakłóceń rozwijać swoją działalność, a przy tym oferować odbiorcom atrakcyjne warunki zamówień towarów.