KUKE Finance rośnie szybciej niż rynek

Obroty faktoringowe wzrosły o 22 proc., przybyło 36 proc. klientów, a wartość przyznanych im limitów finansowych powiększyła się aż o 54 proc. – to dane obrazujące skalę rozwoju biznesu KUKE Finance w ubiegłym roku.

Zajmująca 16. miejsce wśród największych instytucji faktoringowych zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów (z obrotami 2,48 mld zł) KUKE Finance rosła zdecydowanie szybciej niż rynek, który zanotował w 2019 roku zwyżkę obrotów o 16 proc.

Konrad Klimek, prezes KUKE Finance:

„2019 rok był dla nas przełomowy. Dzięki przejęciu portfela jednej ze spółek faktoringowych, wycofujących się z krajowego rynku, skokowo zwiększyliśmy skalę działania. Liczba obsługiwanych przez nas przedsiębiorstw zwiększyła się o ponad 1/3, a ich kontrahentów o prawie 70 proc. To przełożyło się na wzrost obrotów i przychodów z działalności faktoringowej. Bardzo ważnym wydarzeniem było dla nas również podpisanie umowy z Agencją Rozwoju Przemysłu, należącą jak my do Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w celu zaoferowania faktoringu pełnego firmom z sektora MSP obsługiwanym przez Agencję. Przed końcem roku udało nam się przeprowadzić szkolenia dla pracowników ARP i opracować model współpracy. Już wkrótce powinny pojawić się efekty współdziałania. 2019 rok to także intensywny czas nad doskonaleniem systemów obsługi klientów, dostosowując je do kolejnych wymogów regulacyjnych związanych m.in. z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności czy białą listą podatników VAT. Niezmiennie naszym najważniejszym produktem jest faktoring pełny (z ubezpieczeniem należności), stanowiący aż 80 proc. portfela, czyli blisko 30 p.p. więcej niż średnia dla polskiego rynku faktoringu. Duża popularność tego rozwiązania wynika z tego, że oferujemy go w atrakcyjnym modelu i atrakcyjnej cenie dla Klienta, korzystając ze ścisłej współpracy z KUKE. W tym roku sporym wyzwaniem będzie zwiększenie udziału faktoringu eksportowego w naszym portfelu i zachęcenie przedsiębiorców do korzystania z tej formy finansowania ekspansji zagranicznej”.